Додаткова інформація

Шановні акціонери!

З метою виконання Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2018 №659, повідомляємо про наступну процедуру  ознайомлення акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»  з проектом положення про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та звітом про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК»  або змінами  до нього (у разі внесення таких змін), що була затверджена рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»  від 03.04.2019 (протокол №7):

  1. З метою забезпечення акціонерам Банку можливості ознайомлення з проектом положення про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК» та звітом про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК»  або змінами  до нього (у разі внесення таких змін),  Банк  розміщує такий проект (або зміни до нього) на власному веб-сайті.
  2. Пропозиції до проекту положення про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК», звіту про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК» або змін до нього (у разі внесення таких змін) надаються акціонерами  в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції та обґрунтування необхідності її включення до відповідного документу. Пропозиція подається за адресою місцезнаходження Банку.
  3. Строк для надання акціонерами пропозицій до проекту положення про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК», звіту про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК» або змін до нього (у разі внесення таких змін) становить 10 робочих днів з дня здійснення такого розміщення.
  4. Наглядова рада Банку, у разі надходження пропозицій акціонерів до проекту положення про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК», звіту про винагороду членів Правління АБ «УКРГАЗБАНК» або змін до нього (у разі внесення таких змін), зобов’язана протягом  10 робочих днів з дня  закінчення строку, визначеного у підпункті 1.3. пункту 1 цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Рішення), розглянути всі пропозиції, що надійшли відповідно до порядку, визначеного підпунктами 1.2 – 1.3. пункту 1 цього рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», та врахувати їх або відхилити з обґрунтуванням причин такого відхилення.
  5. загальнені результати розгляду пропозицій акціонерів Банк повідомляє усім акціонерам шляхом розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті Банку.

Проект Звіту про винагороду від 05.06.2019