Політика проведення операцій з пов’язаними особами

Наглядовою радою Банку затверджено Положення про порядок здійснення операцій із пов’язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами, що встановлює принципи визначення фізичних та юридичних осіб пов’язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами та порядок здійснення операцій з пов’язаними з Банком особами.