Інформація за результатами оцінки стійкості банку

Результати стрес-тестування банків та банківської системи України 2021

Інформація за результатами оцінки стійкості банку 2019

Інформація за результатами оцінки стійкості банку 2018