Наглядова рада

Блащук Юрій Олександрович — незалежний член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»

Дата народження:

24 січня 1958 року

Освіта:

  • у 1980 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю фінанси та кредит;
  • у 2001 році отримав ступінь кандидата економічних наук у  Тернопільській академії народного господарства Міністерства освіти і науки України за спеціальністю світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Професійна діяльність:

  • з 2009 року Незалежний член спостережної ради, Fincombank S.A., Республіка Молдова, Голова Аудиторського комітету;
  • з 2018 року Незалежний член спостережної ради, Український банк реконструкції та розвитку.
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.