Програми державної підтримки підприємств АПК

АБ «УКРГАЗБАНК», відповідно до укладеного з Міністерством аграрної політики та продовольства України меморандуму, є банком-учасником державних компенсаційних програмах для підприємств агропромислового комплексу в рамках:

  1. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання (Постанова КМУ від 01.03.2017 №130);
  2. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (Постанова КМУ від 07.02.2018 №106);
  3. Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва (Постанова КМУ від 07.02.2018 №107).

У відділеннях АБ «УКРГАЗБАНК» клієнти можуть подати заявки для отримання державної підтримки за наступними програмами:

Для виробників сільськогосподарської продукції:

  1. Програма часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в розмірі 25% (для фермерських господарств в розмірі 40%).

Застосовується тариф за зарахування на поточний рахунок клієнта коштів в національній валюті, отриманих як компенсація за державними компенсаційними програмами.

Для фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів програми часткової компенсації:

Застосовується тариф за зарахування на поточний рахунок клієнта коштів в національній валюті, отриманих як компенсація за державними компенсаційними програмами.

  1. вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції в розмірі 80% (не більше 30 000 грн.).
  2. вартості витрат, пов'язаних з наданням дорадчих послуг, в розмірі 90% (не більше 10 000 грн.).

Застосовується тариф за зарахування на поточний рахунок клієнта коштів в національній валюті, отриманих як компенсація за державними компенсаційними програмами.

  1. відсоткової ставки за залученим в АБ «УКРГАЗБАНК» кредитом (сплачуйте за кредитом лише 1% річних). Надається за кредитами терміном до одного року для покриття виробничих витрат (на суму до 500 тис. гривень) та терміном до трьох років для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення (на суму до 9 млн. гривень).

Для підприємств галузі тваринництва програми часткової компенсації

  1. відсоткової ставки за залученим в АБ «УКРГАЗБАНК» кредитом (сплачуйте за кредитом лише 3% річних). Надається за кредитами, обсяг яких не перевищує 100 млн. гривень, для покриття витрат, пов’язаних з провадженням діяльності  в галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура;
  2. вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів в розмірі 25% фактично понесених витрат на будівництво та реконструкцію ферм, доїльних залів та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці за кредитами на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм до 5 років на суму до 500 млн. гривень.

За консультаціями щодо порядку надання заявок та переліку документів звертайтесь до відділень АБ «УКРГАЗБАНК».

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.