Прийом платежів на користь юридичних осіб

АБ «УКРГАЗБАНК» надає юридичним особам послуги з приймання платежів готівкою від фізичних осіб за реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги. Платежі на користь юридичних осіб приймаються через каси точок продажів Банку (дирекцій, філій, відділень).

Комісія за переказ коштів сплачується отримувачем – юридичною особою або фізичними особами – платниками у розмірі, обумовленому в договорі між Банком та Клієнтом – юридичною особою. 

На практиці можливі різні варіанти роботи по прийому платежів (за територією приймання, за термінами та способами перерахування прийнятих платежів, за схемою сплати комісії). Фахівці Банку допоможуть Вам розробити оптимальну схему організації такої роботи. 

Контакти

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до найближчої філії або відділення Банку. Телефон цілодобової клієнтської підтримки:

0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів з території України),
044 494 46 50 у м. Києві.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.