Кредитування

  • New! «Акційний рахунок» для нових клієнтів сегменту корпоративного бізнесу. Відтепер відкриття мультивалютного поточного рахунку БЕЗКОШТОВНО.

АБ «УКРГАЗБАНК», відповідно до укладеного з Міністерством аграрної політики та продовольства України меморандуму, є банком-учасником державних компенсаційних програмах для підприємств агропромислового комплексу.

На сьогоднішній день АБ «УКРГАЗБАНК» особливу увагу приділяє кредитуванню корпоративних клієнтів.

Публічна пропозиція:

Аналіз кредитного проекту позичальника є платною послугою Банку.

Послуга банку з аналізу кредитного проекту*:

  • 0,1% (min 10 000, 00 грн.) від розміру запитуваного кредиту/ ліміту кредитної лінії;
  • 10 000, 00 грн від розміру запитуваного ліміту овердрафту, згідно з заявою клієнта на отримання кредиту. 

За кредитним проектом, що передбачає надання поруки/застави нерезидента, додатково оплачується послуга Банку з надання кредитних коштів за результатом розгляду документів нерезидентів акредитованою юридичною компанією в розмірі від 10 000 грн до 500 000 грн**.

* без ПДВ, сплачується позичальником в день подання заяви на отримання кредиту, крім кредитів, забезпечених грошовими коштами на рахунку, призначеному для обліку коштів, отриманих як грошове покриття, або майновими правами на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в Банку
** без ПДВ, розмір комісії визначається складністю кредитного проекту (характером та переліком заходів з підготовки документів / висновків акредитованою юридичною компанією, необхідних для прийняття рішення уповноваженим колегіальним органом Банку), сплата комісії здійснюється не пізніше дня укладення кредитного договору.

Тарифи на послуги за кредитними продуктами​

Інформація для корпоративних клієнтів стосовно передачі відомостей про позичальників до Кредитного реєстру НБУ


Контакти:

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до найближчої установи Банку. 
Телефон цілодобової клієнтської підтримки –

0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів з території України),
044 494 46 50 у м. Києві.
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.