Кредитування на придбання транспорту, с/г техніки та обладнання

Цільове спрямування кредиту

Придбання:
  • нових транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, що підлягають обов’язковій державній реєстрації;
  • нового обладнання/устаткування, що задіяне в процесі виробництва в т.ч. с/г призначення.
Позичальник Фінансовий стан якого відповідає вимогам Банку, який здійснює господарську діяльність понад 12 місяців, а для виробників с/г продукції – понад 18 місяців
Вид операції Кредит, невідновлювальна відклична кредитна лінія
Термін кредитування До 60 місяців

Валюта кредитної операції

Гривня, Долар США, Євро (в іноземній валюті відбувається кредитування виключно за наявності у Позичальника валютної виручки у цій валюті)

Розмір кредиту

До 80% ринкової вартості транспортні засоби та сільськогосподарська техніка, що підлягають обов’язковій державній реєстрації японських, європейських, корейських виробників та США,
До 70% вартості інших об’єктів кредитування за продуктом

 

Для отримання більш детальної інформації, будь-ласка, звертайтесь до банку.

ЕКО кредити за продуктом

Цілі кредитування
  • питоме зниження споживання палива або енергозатрат – не меньше 15% за кредитними проектами за рахунок заміни транспорту на новий, більш енергоефективний та екологічний та заміни сільськогосподарської техніки на нову, більш енергоефективну та екологічну;
  • планова річна дохідність інвестицій завдяки зниженню витрат на пальне за всіма кредитними проектами з застосуванням енергоефективного транспорту та/або сільськогосподарськоъ техніки становить не менше 10% від суми інвестицій.
Процентна ставка Застосовується зменшена процентна ставка

АБ «УКРГАЗБАНК», відповідно до укладеного з Міністерством аграрної політики та продовольства України меморандуму, є банком-учасником державних компенсаційних програмах для підприємств агропромислового комплексу.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.