Array
(
  [id] => 593
  [title] => Швидкий рух
  [title_ua] => Швидкий рух
  [title_en] => 
  [mod] => text.php
  [tmpl] => tmpl_inner.inc
  [status] => 1
  [status_ua] => 1
  [status_en] => 0
  [text] => 

Срок вклада

От 31 по183 днявключительно

Валюта вклада

Гривна,
Доллар США,
Евро

Минимальная сумма первоначального взноса

20 000,00 грн., 5000 долларов США, 5000 евро

Выплата процентов

Ежемесячноили вконце срока размещения вклада

Капитализация процентов

Не разрешено

Минимальная сумма вклада(сумманеснижаемого остатка)

20 000,00 грн,
5 000,00 долларов США,
5 000,00 евро

Максимальная сумма вклада

Не ограничено

Пополнение вклада

Вкладчикимеет право напополнение,но непозже чемза3 календарных днядоокончания срока размещения вклада. Пополнение осуществляется наосновании письменного заявления напротяжении банковского дня, вкотором подано заявление вБанк.

Процентная ставка, которая устанавливается насумму пополнения

Процентная ставка надополнительные взносы устанавливается втакомже размере, какинапервоначальную сумму вклада.

Минимальная сумма пополнения

Не установлено

Снятие части вклада безиспользования сниженной процентной ставки

Разрешается, приусловии, чтоостаток насчете составит неменьше неснижаемого остатка, который указан вдоговоре банковского вклада, впротивном случае договор разрывается. Частичное снятие осуществляется наосновании письменного заявления. Банк возвращает часть вклада:
— непозже, чемза1(один) банковский день отдаты получения письменного заявления, еслисумма возврата средств непревышаетили равна 100 000,00 грн./20 000,00 долларов США/20 000,00 евро
— непозже, чемза2(два) банковских дняотдаты получения банком письменного заявления, еслисумма возврата средств превышает100 000,00 грн./ 20 000,00 долларов США/20 000,00 евро

Снятие части вклада сприменением сниженной процентной ставки

Не предусмотрено

Досрочное расторжение договора банковского вклада довостребования безприменения сниженной процентной ставки

Разрешается. Банк возвращает вклад иначисленные проценты:
— непозже, чемза1(один) банковский день отдаты получения письменного заявления, еслисумма возврата средств непревышаетили равна 100 000,00 грн./20 000,00 долларов США/20 000,00 евро
— непозже, чемза2(два) банковских дняотдаты получения банком письменного заявления, еслисумма возврата средствпревышает100 000,00 грн./ 20 000,00 долларов США/20 000,00 евро

Пролонгация договора банковского вклада довостребования

Возможна пролонгация договора банковского вклада довостребования путем заключения дополнительного соглашения наусловиях, которые действуют намомент еёзаключения. Вкладчик имеет право наувеличение/уменьшение суммы вклада вдень пролонгации. Приэтом остаток насчете недолжен быть меньшим минимальной суммы первоначального взноса

Размер процентных ставок

Информацию о размере процентных ставок можно получить по телефону ближайшего отделения Банка или телефону круглосуточной клиентской поддержки: 0 800 309 000 (бесплатно в пределах Украины).

[text_ua] =>

Строк вкладу

Від 31 по 183 дні включно

Валюта вкладу

Гривня, 
Долар США,
Євро

Мінімальна сума початкового внеску

20 000,00 грн., 5 000 доларів США, 5 000 євро

Сплата процентів

Щомісячно або в кінці строку розміщення вкладу

Капіталізація процентів

Не дозволяється

Мінімальна сума вкладу (суманезнижувального залишку)

20 000,00 грн,
5 000,00 доларів США, 
5 000,00 євро

Максимальна сума вкладу

Не обмежена

Поповнення вкладу

Вкладник має право на поповнення, але не пізніше ніж за 3 календарних дні до закінчення строку розміщення вкладу. Поповнення здійснюється на підставі письмової заяви протягом банківського дня, в якому надано заяву до Банку.

Процентна ставка, яка встановлюється на суму поповнення

Процентна ставка на додаткові внески встановлюється в такому ж розмірі, як і на початкову суму вкладу.

Мінімальна сума поповнення

Не встановлюється

Зняття частини вкладу без застосування зниженої процентної ставки

Дозволяється, за умови, що залишок на рахунку складе не менше незнижувального залишку, що зазначений в договорі банківського вкладу, в протилежному випадку договір розривається. Часткове зняття здійснюється на підставі письмової заяви. Банк повертає частину вкладу:
— не пізніше ніж за 1 (один) банківський день з дати отримання письмової заяви, якщо сума повернення коштів не перевищує або дорівнює 100 000,00 грн./20 000,00 доларів США/20 000,00 євро 
— не пізніше ніж за 2 (два) банківських дня з дати отримання банком письмової заяви, якщо сума повернення коштів перевищує 100 000,00 грн./ 20 000,00 доларів США/20 000,00 євро

Зняття частини вкладу із застосуванням зниженої процентної ставки

Не передбачено

Дострокове розірвання договору банківського вкладу на вимогу без застосування зниженої процентної ставки

Дозволяється. Банк повертає вклад та нараховані проценти:
— не пізніше ніж за 1 (один) банківський день з дати отримання письмової заяви, якщо сума повернення коштів не перевищує або дорівнює 100 000,00 грн./20 000,00 доларів США/20 000,00 євро 
— не пізніше ніж за 2 (два) банківських дня з дати отримання банком письмової заяви, якщо сума повернення коштів перевищує 100 000,00 грн./ 20 000,00 доларів США/20 000,00 євро

Пролонгація договору банківського вкладу на вимогу

Можлива пролонгація договору банківського вкладу на вимогу шляхом укладання додаткової угоди на умовах, що діють на момент її укладання. Вкладник має право на збільшення/зменшення суми вкладу в день пролонгації. При цьому залишок на рахунку не повинен бути меншим мінімальної суми початкового внеску.

Розмір процентних ставок

Інформацію щодо розміру процентних ставок можна отримати за телефоном найближчого відділення Банку або телефоном цілодобової клієнтської підтримки: 0 800 309 000 (безкоштовно в межах України).

[text_en] => [href] => fastmoove [href_full] => corporative/deposits/fastmoove/ [mod_sub] => 0 [varname] => [site] => 0 [title_page] => "Швыдкый рух" [title_page_ua] => Швидкий рух [title_page_en] => [title_full] => "Швыдкый рух" [title_full_ua] => Швидкий рух [title_full_en] => [meta_keywords] => [meta_keywords_ua] => [meta_keywords_en] => [meta_descr] => "Швыдкый рух" [meta_descr_ua] => [meta_descr_en] => [slogan] => [photo] => [photo2] => [photo_header] => [access] => 0 [background] => [banner] => [parent_id] => 501 )
Швидкий рух

Швидкий рух

Строк вкладу

Від 31 по 183 дні включно

Валюта вкладу

Гривня, 
Долар США,
Євро

Мінімальна сума початкового внеску

20 000,00 грн., 5 000 доларів США, 5 000 євро

Сплата процентів

Щомісячно або в кінці строку розміщення вкладу

Капіталізація процентів

Не дозволяється

Мінімальна сума вкладу (суманезнижувального залишку)

20 000,00 грн,
5 000,00 доларів США, 
5 000,00 євро

Максимальна сума вкладу

Не обмежена

Поповнення вкладу

Вкладник має право на поповнення, але не пізніше ніж за 3 календарних дні до закінчення строку розміщення вкладу. Поповнення здійснюється на підставі письмової заяви протягом банківського дня, в якому надано заяву до Банку.

Процентна ставка, яка встановлюється на суму поповнення

Процентна ставка на додаткові внески встановлюється в такому ж розмірі, як і на початкову суму вкладу.

Мінімальна сума поповнення

Не встановлюється

Зняття частини вкладу без застосування зниженої процентної ставки

Дозволяється, за умови, що залишок на рахунку складе не менше незнижувального залишку, що зазначений в договорі банківського вкладу, в протилежному випадку договір розривається. Часткове зняття здійснюється на підставі письмової заяви. Банк повертає частину вкладу:
— не пізніше ніж за 1 (один) банківський день з дати отримання письмової заяви, якщо сума повернення коштів не перевищує або дорівнює 100 000,00 грн./20 000,00 доларів США/20 000,00 євро 
— не пізніше ніж за 2 (два) банківських дня з дати отримання банком письмової заяви, якщо сума повернення коштів перевищує 100 000,00 грн./ 20 000,00 доларів США/20 000,00 євро

Зняття частини вкладу із застосуванням зниженої процентної ставки

Не передбачено

Дострокове розірвання договору банківського вкладу на вимогу без застосування зниженої процентної ставки

Дозволяється. Банк повертає вклад та нараховані проценти:
— не пізніше ніж за 1 (один) банківський день з дати отримання письмової заяви, якщо сума повернення коштів не перевищує або дорівнює 100 000,00 грн./20 000,00 доларів США/20 000,00 євро 
— не пізніше ніж за 2 (два) банківських дня з дати отримання банком письмової заяви, якщо сума повернення коштів перевищує 100 000,00 грн./ 20 000,00 доларів США/20 000,00 євро

Пролонгація договору банківського вкладу на вимогу

Можлива пролонгація договору банківського вкладу на вимогу шляхом укладання додаткової угоди на умовах, що діють на момент її укладання. Вкладник має право на збільшення/зменшення суми вкладу в день пролонгації. При цьому залишок на рахунку не повинен бути меншим мінімальної суми початкового внеску.

Розмір процентних ставок

Інформацію щодо розміру процентних ставок можна отримати за телефоном найближчого відділення Банку або телефоном цілодобової клієнтської підтримки: 0 800 309 000 (безкоштовно в межах України).