Золотий стандарт

Депозит «Золотий Стандарт» — депозит в банківському золоті для юридичних осіб сегменту корпоративного бізнесу з правом поповнення.

Строк депозиту

6, 12, 18, 24 місяців

Валюта депозиту

Банківське золото (XAU)

Маса мінімального початкового внеску

3,215 тройських унцій (100 грам)

Сплата процентів

В кінці строку розміщення депозиту, шляхом перерахування на поточний рахунок вкладника в банківських металах в АБ «УКРГАЗБАНК»

Капіталізація процентів

Не передбачено

Мінімальна маса депозиту

Дорівнює масі мінімального початкового внеску

Максимальна маса депозиту

5 000 тройських унцій

Поповнення депозиту 

Дозволяється

Процентна ставка, яка встановлюється на масу поповнення

Процентна ставка на додаткові внески встановлюється в такому ж розмірі, як і початкова маса депозиту 

Мінімальна маса поповнення

Дорівнює масі мінімального початкового внеску

Максимальна маса поповнення

В межах максимальної маси депозиту

Дострокове повернення частини депозиту

Дозволяється. 
При цьому проценти за весь строк розміщення грошових коштів на депозитному рахунку перераховуються за зниженою ставкою із розрахунку 0,001% річних. Ставка по депозиту встановлюється на рівні 0,001%. Дострокове повернення частини депозиту, який є заставою під наданий кредит, можливо лише при виконанні умов, зазначених у відповідному договорі застави майнових прав.

Дострокове розірвання депозитного договору

Дозволяється. 
При достроковому розірванні депозитного договору проценти за весь строк розміщення грошових коштів на депозитному рахунку перераховуються за зниженою ставкою із розрахунку0,001% річних. Дострокове розірвання депозитного договору та повернення депозиту, який є заставою під наданий кредит, можливо лише при виконанні умов зазначених у відповідному договорі застави майнових прав.

Розмір процентних ставок

Інформацію щодо розміру процентних ставок можна отримати за телефоном найближчого відділення Банку або телефоном цілодобової клієнтської підтримки: 0 800 309 000 (безкоштовно в межах України).

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.