Страховим компаніям

В АБ «УКРГАЗБАНК» діє Положення про порядок акредитації партнерів АБ «УКРГАЗБАНК», яке регламентує проведення АБ «УКРГАЗБАНК» процедури акредитації страхових компаній.

Згідно вимог даного положення страхові компанії, які мають намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК» мають відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 • Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком щодо страхування, повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам.
 • Відповідність страхової компанії вимогам Закону України “Про страхування” та інших нормативно-правових актів у сфері страхування.
 • Відсутність простроченої заборгованості у розрахунках з Державним та місцевими бюджетами та іншими обов’язковими платежами.
 • Наявність у страхової компанії або її попередника, відносно якої страхова компанія є правонаступником, досвіду роботи на страховому ринку не менше 1 (одного) року.

Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, та, на їх думку, відповідають загальним кваліфікаційним вимогам, подають до Управління лист-комерційну пропозицію про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

 • Загальна інформація про страхову компанію в довільній формі.
 • Копія Статуту.
 • Копія чинного витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 • Копія свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.
 • Копії ліцензій на провадження страхування.
 • Копії звітності страховика, яка подається до Нацкомфінпослуг (Додатки 1–4 до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.02.2004 №39) на останню звітну дату та за попередній календарний рік.
 • Копія звіту про доходи та витрати страховика (з усіма розділами та поясненнями).
 • Копія звіту про рух грошових коштів.
 • Копія звіту про власний капітал.
 • Копія Аудиторського висновку за попередній календарний рік.
 • Оригінал довідки з Нацкомфінпослуг про відсутність невиконаних заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги.
 • Інформація про страхові продукти компанії в довільній формі.
 • Копії чинних правил страхування на визначені види страхування.
 • Опис програм облігаторного перестрахування, якщо такі є (перестраховики, тип договору, власне утримання, квоти, ємність договору, розмір касового збитку, застереження про врегулювання збитків понад касовий тощо), в довільній формі.
 • Оригінали листів-підтверджень перестраховиків про наявність договорів облігаторного перестрахування або інших документів, що підтверджують наявність таких договорів.
 • Загальна інформація про засновників, клієнтів та партнерів страхової компанії в довільній формі.
 • Інформація про наявність філій та представництв у довільній формі.
 • Інформацію про досвід страхових виплат у довільній формі.
 • Інші документи на вимогу Управління.

Зазначені копії документів повинні бути завірені належним чином.

Подача Страховою компанією неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів, є підставою для відмови у акредитації такої страхової компанії.