Адвокатам, юридичним компаніям для отримання адвокатських послуг

Адвокати, юридичні компанії, які спеціалізуються на наданні адвокатських послуг у  кримінальних провадженнях, пов’язаних із виконанням посадовими/службовими особами їхніх посадових/службових обов’язків і мають намір співпрацювати з Банком з метою надання адвокатських послуг повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 • Практична діяльність адвоката, юридичної компанії або адвокатів юридичної компанії на ринку адвокатських послуг не менше 3-х років;
 • Наявність у адвоката, адвокатів юридичної компанії  не менше 2-х років практичного досвіду надання адвокатських послуг у кримінальних провадженнях, пов’язаних із виконанням посадовими/службовими особами їхніх посадових/службових обов’язків;
 • Невідповідність адвоката, юридичної компанії хоча б одній обов’язковій умові, є підставою для відмови в акредитації адвоката, юридичної компанії в Банку для надання адвокатських послуг.

Адвокати, юридичні компанії, які мають намір співпрацювати з Банком для надання адвокатських послуг, та, на їх думку, відповідають загальним кваліфікаційним вимогам, подають в паперовому та електронному вигляді (скановані копії) на USB-флеш-накопичувачі (ах) до Управління лист-комерційну пропозицію довільної форми про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

 • копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката;
 • копія посвідчення адвоката (якщо видавалось);
 • копія сертифіката про підвищення кваліфікації адвоката (якщо видавалось);
 • копія паспорта адвоката;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера адвокату;
 • для юридичних компаній – копії свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчень адвоката, сертифікатів про підвищення кваліфікації,  паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера адвокатів, які перебувають у складі юридичної компанії;
 • для юридичних компаній – установчі документи: копії статуту, установчого договору з усіма змінами і доповненнями або інших установчих документів, передбачених чинним законодавством; довідка з переліком змін і доповнень до установчих документів (оригінал);
 • для юридичних компаній – копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а у випадку, якщо воно не видавалось, – копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • для юридичних компаній – копії паспорту(-ів) та довідки(-ок) про присвоєння ідентифікаційного номера керівнику(-ам) юридичної компанії;
 • для юридичних компаній – документи, що підтверджують повноваження керівника(-ів) юридичної компанії, в т.ч. укладені трудові контракти / витяги з трудових контрактів або довідка про те, що вони не укладались (у разі, якщо укладення таких трудових контрактів не є обов’язковим) (копії, а у разі надання довідки – оригінал);
 • діючі тарифи на надання адвокатських послуг.

Зазначені документи повинні бути на друкованих носіях, завірені належним чином та сформовані у одну папку-швидкозшивач, а також надані в електронному вигляді (скановані копії) на USB-накопичувачі.

Подача адвокатом, юридичною компанією неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів є підставою для відмови акредитації в АБ «УКРГАЗБАНК».

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.