Брокерські послуги корпоративним клієнтам

Брокерські послуги на ринку цінних паперів України надаються головною установою АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою фактичного місцезнаходження спеціалізованого відокремленого структурного підрозділу: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, як ліцензованим торговцем цінними паперами (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.02.2015 року, серія АE № 294713 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами).

АБ «УКРГАЗБАНК» має розгалужену мережу відділень по всій території України, тому Клієнту достатньо звернутися до будь якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК», що дозволить:

  • оперативно укласти договір на брокерське обслуговування, шляхом акцептування Публічної пропозиції та надати Разове замовлення на проведення операції з цінними паперами;
  • за необхідності, відкрити поточний рахунок, а також надати документи на відкриття рахунку у цінних паперах та оперативно його відкрити;
  • купити чи продати цінні папери як на позабіржовому ринку, так і на біржовому ринку (на фондових біржах: АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» і ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»).


ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АБ «УКРГАЗБАНК»
на укладення Договору на брокерське обслуговування:


Тарифи по операціях з цінними паперами

Назва операції (вид послуги)

Розмір плати (тариф)*, грн.

1. Послуги брокера

1.1. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)*

0,05 % від суми купівлі-продажу але не менше 1000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

0,1 % від суми купівлі-продажу але не менше 2000,00 грн. (застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

1.2. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)*

0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше  5000,00 грн.

1.3.Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)*

0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 2000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

0,4 % від суми купівлі-продажу, але не менше 4000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

1.4 Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)*

0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 5000,00 грн.

1.5. Купівля-продаж за дорученням клієнта пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій, (без ПДВ)*

0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 10000,00 грн.

1.7. Купівля-продаж за дорученням клієнта  цільових облігацій (без ПДВ)*

0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше 1000,00 грн. та не більше  5000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 2000,00 грн. та не більше  10000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

1.9. Послуги брокера, пов’язані з кліринговим субрахунком клієнта (за умови відокремленого обліку зобов’язань та/або прав клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів):
1.9.1. Відкриття клірингового субрахунку клієнта в ПАТ «Розрахунковий центр», (без ПДВ)* 300,00 грн.

*Операції не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до пп.196.1.1 п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України.

Контакти:

Вегера Олексій Михайлович,
начальник відділу брокерських та дилерських операцій
Тел. (044) 594-11-31, Вн. тел. 80661,
E-mail: trader@ukrgasbank.com

Кожодуб Василь Валентинович,
заступник начальника управління операцій на фондовому ринку
Тел. (044) 594-11-31 Вн. тел. 80664,
E-mail: trader@ukrgasbank.com

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.