Довірчі операції (операції з управління цінними паперами)

Послуги інвестиційного консультанта

Спеціалісти Банка аналізують фінансовий стан клієнта, з’ясовують потребу клієнта у додаткових фінансових ресурсах, визначають оптимальні методи залучення інвестицій, а також оцінюють можливості використання тих чи інших механізмів залучення коштів та їх реінвестування. На підставі проведеного аналізу розробляється інвестиційний меморандум.

Формування індивідуального інвестиційного портфеля клієнта та управління ним

Банк на підставі довірчого договору з клієнтом формує для нього індивідуальний інвестиційний портфель, який включає набір диверсифікованих об’єктів інвестування (депозити, цінні папери, банківські метали і т.д.). Здійснюючи управління інвестиційним портфелем клієнта Банк забезпечує отримання високого доходу і контролює при цьому рівень ризику. Дохід, отриманий в результаті операцій з таким інвестиційним портфелем, є власністю клієнта.

Довірче управління коштами клієнта

Банк від імені та за дорученням клієнта здійснює дії, пов’язані з інвестиційною діяльністю. При цьому спеціалісти Банка контролюють процес інвестування та прикладають максимум зусиль для мінімізації ризиків клієнта.

Контакти:

Вареник Роман Вікторович
директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу,
Тел./факс: (044) 594-11-31
rvarenyk@ukrgasbank.com;

Криворучко Сергій Дмитрович
заступник начальника Управління операцій на фондовому ринку
Тел./факс: (+380 44) 594-11-30, 594-11-31,
skryvoruchko@ukrgasbank.com