Операції з інвестиційними фондами

Організація реєстрації та обслуговування корпоративних інвестиційних фондів за дорученням клієнта

За дорученням клієнта банк організовує створення і реєстрацію інвестиційних фондів таких типів як відкритий, інтервальний або закритий, а за необхідності – венчурний фонд. Ці фонди можуть створюватися у вигляді пайового фонду, або корпоративного, в залежності від мети та цілей клієнта.

Купівля-продаж інвестиційних сертифікатів відкритих та інтервальних інвестиційних фондів

Банк, як брокер, надає послуги по купівлі-продажу сертифікатів інвестиційних фондів клієнта, завдяки співпраці з компаніями з управління активами забезпечує своєчасність розрахунків за сертифікатами (виплати доходу, викупу та погашення сертифікатів), а також, за необхідності, надає послуги маркет-мейкера з метою забезпечення ліквідності сертифікатів зазначених фондів. Сертифікати інвестиційних фондів реалізуються серед широкого кола інвесторів, в тому числі і фізичних осіб.

Контакти:

Вареник Роман Вікторович
директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу,
Тел./факс: (044) 594-11-31
rvarenyk@ukrgasbank.com;

Криворучко Сергій Дмитрович
Заступник начальника Управління операцій на фондовому ринку
Тел./факс: (+380 44) 594-11-30, 594-11-31,
skryvoruchko@ukrgasbank.com