Діяльність з управління іпотечним покриттям

КВАРТАЛЬНІ ДАНІ

НЕРЕГУЛЯРНІ ДАНІ

АБ «УКРГАЗБАНК» здійснює діяльність з управління іпотечним покриттям – діяльність, що провадиться управителем іпотечного покриття від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління іпотечним покриттям та передбачає представництво інтересів власників іпотечних облігацій, здійснення контролю за додержанням умов заміни іпотечних активів чи включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, здійснення контролю за своєчасністю та повнотою здійснення емітентом платежів за звичайними іпотечними облігаціями, забезпечення відповідності іпотечного покриття вимогам законодавства, виконання інших функцій, визначених законодавством.

(ВР України, Закон «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 N 448/96-ВР)

Управителем може бути фінансова установа, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з управління іпотечним покриттям. Порядок видачі такої ліцензії встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(ВР України, Закон «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 N 3273-IV).

Контакти:
Подоляк Марія Володимирівна,
начальник відділу управління іпотечним покриттям
Тел./факс (044) 594-11-30 (31)
mpodolyak@ukrgasbank.com