Організація випуску корпоративних облігацій

Послуги фінансового консультанта

Спеціалісти Банку аналізують фінансовий стан компанії та надають рекомендації щодо випуску корпоративних облігацій, їх параметрів та умов обігу. Консультування базується на досвіді роботи на українському фондовому ринку та аналізі особливостей обігу корпоративних облігацій на ринку.

Організація реєстрації випуску корпоративних облігацій

Банк надає повний спектр послуг по реєстрації емісії корпоративних облігацій: надає допомогу при розробці та узгодженні документів, необхідних для реєстрації випуску облігацій, представляє інтереси клієнта перед Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, консультує з питань оформлення документів, пов’язаних з реєстрацією випуску облігацій.

Розміщення корпоративних облігацій на ринку (послуги андеррайтингу)

Банк, відповідно до ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 470680 від 24.06.2009 року на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, надає послуги по розміщенню корпоративних облігацій на організованому та неорганізованому ринку цінних паперів. В залежності, від умов договору між Банком та клієнтом, Банк може брати на себе зобов’язання по викупу частини або всього обсягу нерозміщених корпоративних облігацій.

Підтримка ліквідності облігацій (послуги маркет-мейкера)

Банк забезпечує регулярне котирування корпоративних облігацій клієнта на організованому ринку (насамперед ПФТС). Завдяки цьому підвищується інвестиційна привабливість облігацій клієнта, що дозволяє залучати нових інвесторів, формується певний імідж емітента облігацій.

 

Контакти:

Вареник Роман Вікторович
директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу,
Тел./факс: (044) 594-11-31
rvarenyk@ukrgasbank.com;

Король Олександр Олександрович 
Начальник відділу організації випуску інвестиційних інструментів
тел./факс (+380 44) 594-11-30, 594-11-31, 
okorol@ukrgasbank.com