Експрес-гарантія для клієнтів корпоративного бізнесу

УКРГАЗБАНК пропонує гарантію для участі у відкритих (тендерних/ конкурсних) торгах
Вид операції Банківська гарантія для участі у відкритих  (тендерних/ конкурсних) торгах
Валюта операції гривня
Максимальна сума гарантії
  • ліміт однієї операції  не  більше  100 тис. грн.
  • ліміт одночасно діючих операцій не більше 500 тис. грн.
Строк операції до 4 місяців, але не більше строку виконання зобов’язань, забезпечених гарантією
Форма надання гарантії
  • електронна
  • на паперовому носії (для випадків, коли така форма передбачена документацією торгів)
Комісія за надання експрес-гарантії 3% від розміру гарантії, мінімум 1 000 грн. (без ПДВ).
Забезпечення без забезпечення

Архів

Детально дізнатись щодо отримання експрес-гарантії Ви можете у відділеннях УКРГАЗБАНКУ.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.