Кредити/позики від нерезидентів

Резиденти України (юридичні особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу, в іноземній валюті від нерезидентів відповідно до умов укладених договорів.

Обслуговування операцій в межах одного договору має проводитися лише через один обслуговуючий банк який вносить інформацію щодо договору/змін до договору в інформаційну систему Національного банку «Кредитні договори з нерезидентами».

Звертаємо увагу! З метою підтвердження Банком обслуговування кредиту/позики в іноземній валюті від нерезидента та надання інформації щодо договору до Національного банк України, необхідно надати договір про отримання кредиту від нерезидента та додаткові документи до договору (за наявності), до фактичного проведення валютних операцій за договором.

У випадках наявності індикаторів ризикових фінансових операцій відповідно до вимог Постанова Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 додатково надаються такі документи/інформація:

  • документи та офіційна інформація, що можуть підтвердити відповідність суті та розміру валютної операції суб’єкта валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагента;
  • інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності суб’єкта валютної операції/контрагента за валютною операцією;
  • договори, що є підставою для здійснення валютних операцій [наприклад, договір щодо заміни сторін у зобов’язанні (під час зміни боржника та/або кредитора), договір поруки], і документи, що підтверджують здійснення та стан розрахунків за договорами;
  • інформація/документи, що підтверджує(ють) джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій;
  • за необхідності інші додаткову(і) інформацію/документи.

У разі переведення на обслуговування операцій за кредитним договором/ договором позики з іншого уповноваженого банку до АБ «УКРГАЗБАНК» додатково надаються такі документи:

  • дозвіл на звернення до іншого уповноваженого банку щодо стану розрахунків за кредитним договором/договором позики;
  • інформацію щодо проведених операцій за договором з урахуванням додаткових угод до договору(у разі наявності).