Співробітництво з розвитку карткового бізнесу

АБ «УКРГАЗБАНК» являється принциповим, тобто повноправним учасником (Principal member) двох найбільших світових платіжних карткових систем MasterCardWorldwide та VisaInternational (надалі — МПС) ще з початку 2000 року. За цей немалий період активної та плідної співпраці з міжнародними платіжними системами АБ «УКРГАЗБАНК» здобув великий досвід щодо розвитку та впровадження карткових програм і сучасних технологічних рішень. В 2005 році банк пройшов сертифікації по міграції емісії та еквайрінгу на EMV-chip-технології, що зменшило ймовірність шахрайства при використанні міжнародних платіжних карток. А вже в 2007 році отримав ліцензію на проведення операцій з торгового еквайрінгу в МПС Visa Int., що надало певні конкурентні переваги та дозволило реалізувати стратегічні плани щодо розвитку торгового еквайрінгу. Однак одним із пріоритетних напрямків співпраці з МПС завжди була підтримка банків в наданні спонсорської підтримки асоційованим та афілійованим учасникам і представлення їх інтересів в МПС.

Кількість українських банків, що зацікавлені у взаємовигідній співпраці у сфері емісії та обслуговування міжнародних платіжних карток, постійно зростає, і в цьому напрямку діяльності політика АБ «УКРГАЗБАНК» орієнтована, в першу чергу, на зручну схему співпраці з банками.

Сьогодні АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує Вам співпрацю в сфері розвитку карткового бізнесу за наступними напрямками:

Вже понад 10 років АБ «УКРГАЗБАНК» веде активну та продуктивну співпрацю в сфері взаємодії з міжнародними платіжними системами. Отримавши ліцензії повноправного учасника в MasterCardWorldwideта VisaInternationalАБ «УКРГАЗБАНК» здобув право на безпосередню участь в діяльності платіжних систем, що впливає на активний розвиток карткового бізнесу. За ці довгі роки співпраці банк проявив себе як надійний, інноваційний та відповідальний учасник, який не тільки своєчасно виконує всі свої зобов’язання перед системами, а ще й веде за собою значну кількість асоційованих та афілійованих членів, представляючи їх інтереси в МПС як банк-спонсор. Адже як відомо, саме за наявності фінансових гарантій банка-спонсора асоційовані та афілійовані учасники МПС отримують можливості надавати своїм клієнтам послуги, що пов'язані з випуском та обслуговуванням міжнародних платіжних карток.

На даний момент АБ «УКРГАЗБАНК» займає 2 місце за кількістю наданих фінансових гарантій українським банкам на користь МПС. За час довготривалої співпраці з МПС УКРГАЗБАНКом у якості банка-спонсора були представлені інтереси близько 40 банків.

АБ «УКРГАЗБАНК», маючи багатолітній досвід роботи в сфері надання спонсорської підтримки, чимало досягнень та почесне свідоцтво Visa Int. найактивнішого банка-спонсора 2007 року, пропонує наступні умови співпраці:

  • комплексна методологічна та консультаційна підтримка при вступі в МПС, а також допомога щодо заповнення необхідних документів; 
  • подальша інформаційно-консультативна підтримка та представлення інтересів банка в МПС;
  • зручна та гнучка схема тарифікації;
  • ведення розрахунків з МПС за дорученням асоційованого/афілійованого учасника;
  • розміщення фінансових гарантій у якості гарантійного депозиту на користь МПС за власний рахунок для забезпечення належного виконання розрахунків за операціями асоційованого/афілійованого учасника;
  • комплексна договірна база, що ефективно регулює відносини банка-спонсора та банка-учасника.

За додатковою інформацією просимо звертатися до управління 
по взаємодії з картковими платіжними системами і банками-учасниками 
 за наступним номером телефону: 044 494-09-77

На сьогодні АБ «УКРГАЗБАНК» має право на здійснення операцій з торгового еквайрінгу в двох міжнародних платіжних системах MasterCard Worldwide, Visa International та може запропонувати обслуговування платіжних карток у торговій мережі.

Із врахуванням правил міжнародних платіжних систем та чинного законодавства України, а також беручи до уваги зацікавленість АБ «УКРГАЗБАНК» у розвитку карткової діяльності за напрямком торгового еквайрінгу, пропонуємо Вашому банку співпрацю в даній сфері. Реалізація схеми співробітництва з торгового еквайрінгу передбачає проведення Вашим банком робіт з пошуку та залучення торговельно-сервісних підприємств на обслуговування до АБ «УКРГАЗБАНК» та встановлення власного термінального обладнання в місцях реалізації товарів, робіт чи послуг.

За проведені роботи АБ «УКРГАЗБАНК» готовий сплачувати комісійну винагороду, розмір та умови оплати якої передбачаються окремим договором.

За детальною інформацією щодо роз’яснення тарифів та умов співробітництва 
в сфері торгового еквайрінгу просимо звертатися до управління по взаємодії з картковими платіжними системами і банками-учасниками 
за наступним номером телефону: 044 494-09-77

Якщо Ваш банк тільки починає картковий бізнес чи є учасником лише однієї платіжної системи, проте має на меті досягнення додаткового заробітку шляхом надання клієнтам більш розширеного спектру послуг, АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує агентську схему з видачі готівкових коштів через мережу банківських пос-терміналів та банкоматів.

Дана схема передбачає надання УКРГАЗБАНКом права на здійснення операцій з видачі готівкових коштів в касах та банкоматах Вашого банку та отримання комісійної винагороди, розмір та умови оплати якої передбачаються окремим договором.

Для її впровадження необхідно лише оформити юридичні відносини з АБ»УКРГАЗБАНК» та провести технічні роботи з підключенням термінального обладнанням до процесинговому центру.
Дана схема дозволяє без перешкод здійснювати обслуговування платіжних карток як MasterCardWorldwideтак і VisaInternational.

За детальною інформацією щодо роз’яснення тарифів та умов співробітництва з видачі готівкових коштів просимо звертатися до управління по взаємодії з картковими платіжними системами і банками-учасниками  за наступним номером телефону: 044 494-09-77

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.