Оголошення про результати конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» оголошує, що переможцем конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов’язкового  аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік визначено аудиторську фірму ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

У конкурсі взяли участь дві аудиторські фірми:  ПрАТ «КПМГ Аудит», ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

Відповідно до п.2 Конкурсної документації, затвердженої рішенням Аудиторського комітету Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 08.08.2019 (протокол №5) критерієм оцінки конкурсних пропозицій є мінімальна ціна надання послуг з  обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Згідно з поданими конкурсними пропозиціями найнижча цінова пропозиція щодо надання аудиторських послуг згідно переліку послуг що замовлялися, була надана аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

Рішенням Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 12.09.2019 (протокол №17) ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» було обрано переможцем конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою отримання послуг з обов’язкового  аудиту фінансової звітності АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік.

17.09.2019

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.