Оновлення умов користування Програмою винагород Mastercard для держателів карток АБ «УКРГАЗБАНК»

У зв’язку з впровадженням Банком власної програми лояльності «KEYcard», умови користування Програмою винагород Mastercard (далі -  Програма) для клієнтів фізичних осіб - держателів карток емітованих АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк) буде оновлено з 01 квітня 2020 року

Право на участь в Програмі буде надаватись виключно за картками Mastercard з безконтактною технологією та класу Mastercard World Debit (в тому числі з магнітною смугою).

З 01 квітня 2020 року за картками, які передбачають технологію розрахунку тільки магнітною смугою, реєстрація для участі в Програмі, подальше накопичення та обмін балів будуть неможливими.

Таким чином, з моменту оновлення Програми, бали накопичені раніше будуть анульовані.

В зв’язку з цим, рекомендовано, до дати оновлення Програми, використати (обміняти) раніше накопичені бали на Винагороди згідно з Правилами.

Об’єднання в сім’ю різних карток не надає права на збереження балів накопичених з використанням карток з магнітною смугою.  

Для подальшого користування перевагами Програми винагород Mastercard, клієнтам - держателям карток з магнітною смугою, необхідно звернутися до відділення Банку з метою оформлення платіжної картки, яка передбачає участь в Програмі.

28.02.2020

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.