Кредитний рейтинг УКРГАЗБАНКУ оновлено на рівні uaAА+

Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу УКРГАЗБАНКУ за національною шкалою на рівні uaAА +. Позичальник з таким рейтингом характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками.

Приймаючи рішення, Агентство керувалося підсумками роботи УКРГАЗБАНКУ за попередній рік. У 2016 році регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 7,15%, з 4,585 до 4,913 млрд грн. Показово, що протягом січня - грудня 2016 року норматив адекватності регулятивного капіталу Банку був стабільно вищим за середнє значення нормативу по банківській системі. Також Агентство звертає увагу, що Н2 Банку станом на 01.03.2017 становив 19,95%, що на 9,95 п.п. вище ніж встановлений НБУ граничне значення і на 7,30 п.п. вище ніж середнє значення Н2 по банківській системі.

Банк продовжив нарощувати кредитну активність. У рамках розвитку ЕКО-банкінгу було видано 94 млн грн ЕКО-кредитів для фінансування проектів, пов'язаних з ефективним використанням енергоресурсів і зменшенням шкідливого впливу на довкілля.

Агентство як і раніше позитивно оцінює наявність в УКРГАЗБАНКУ хорошого запасу ліквідності, що в умовах кризової ситуації в банківському секторі є необхідною умовою для продовження стабільної роботи Банку. Агентство нагадує, що станом на 1 червня 2016 року УКРГАЗБАНК завершив погашення стабілізаційного кредиту НБУ, повернувши центральному банку країни залишок заборгованості в сумі 1,891 млрд грн.

За підсумками 12 місяців 2016 року УКРГАЗБАНК отримав прибуток у сумі 293,681 млн грн, що на 13,10% перевищує обсяг прибутку, отриманого в 2015 році. Агентство позитивно оцінює практику прибуткової роботи Банку і звертає увагу, що така практика набула регулярного значення.

10.04.2017

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.