УКРГАЗБАНК успішно пройшов перший наглядовий аудит системи управління інформаційною безпекою

26 лютого 2021 року УКРГАЗБАНК успішно пройшов перший наглядовий аудит Системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) та підтвердив сертифікат відповідності вимогам Міжнародного стандарту з управління інформаційною безпекою ISO/IEC 27001:2013. Аудит проведено компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн»  (Bureau Veritas Certification) — світовим лідером у сфері тестування, інспекції та сертифікації.

Наглядовий аудит Системи управління інформаційною безпекою в УКРГАЗБАНКУ позитивно оцінив результативність функціонування та взаємодії  існуючих бізнес-процесів з точки зору організації їх захисту та протидії ризикам інформаційної безпеки. Для Банку було важливо отримати незалежну об’єктивну оцінку того, як наші банківські інформаційні технології захищають клієнтів від існуючих ризиків інформаційної безпеки. Завдяки впровадженню СУІБ якісно виріс професійний рівень персоналу та загальний рівень інформаційної безпеки при здійснені основних банківських операцій.

УКРГАЗБАНК у 2014 році першим з українських банків успішно пройшов сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту з управління інформаційною безпекою. У 2019 році Банк повторно пройшов сертифікацію і 23 липня отримав сертифікат терміном дії 3 роки (до 22 липня 2022 року). У 2020 році компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн» розпочато перший наглядовий аудит у рамках трьохрічного сертифікаційного циклу, у рамках якого позитивно оцінено політику Банку, направлену на досягнення  найсучасніших стандартів в сфері технологій та бізнес-процесів захисту інформації  у відповідності до вимог міжнародного стандарту з управління інформаційною безпекою ISO/IEC 27001:2013 і з урахуванням вимог  Національного банку України,  що забезпечує інформаційну безпеку обслуговування клієнтів Банку.

03.03.2021

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.