Банківські метали

Курси металів 28.01.2022

Маса злитка Вид злитка Купівля (в гривнях) Продаж (в гривнях)
за грам за злиток за грам за злиток
10 грам штампований 1473.0000 14730.0000 1763.5000 17635.0000
20 грам штампований 1471.7000 29434.0000 1757.0000 35140.0000
50 грам штампований 1470.6500 73532.5000 1752.5000 87625.0000
100 грам штампований 1470.4000 147040.0000 1751.0000 175100.0000
100 грам литий 1470.3000 147030.0000 1750.9000 175090.0000
250 грам литий 1470.2000 367550.0000 1750.2000 437550.0000
500 грам литий 1470.1000 735050.0000 1750.1000 875050.0000
1000 грам литий 1470.0000 999999.9999 1750.0000 999999.9999
1 тр.унція штампований 1471.0000 45753.2201 1754.5000 54571.0569
1 тр.унція НБУ 52399.4000


Архів за
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.