Mastercard World Debit Chip PRO-Запас

Особливості депозитної картки Mastercard World Debit PRO-Запас

 

 

Депозитна картка Mastercard World Debit PRO-Запас надає можливість примножити Ваші кошти, оскільки передбачає:

 • щомісячне нарахування процентів на залишок на картковому рахунку за привабливими процентними ставками;

Підвищена процентна ставка – процентна ставка, за якою Банк нараховує відсотки на суму мінімального постійного залишку на рахунку протягом розрахункового місяця;
Стандартна процентна ставка - процентна ставка, за якою Банк нараховує відсотки на суму залишку на рахунку, що перевищує мінімальний постійний залишок на рахунку протягом розрахункового місяця.
Мінімальний постійний залишок – постійна (незмінна) частина фактичного залишку коштів на рахунку протягом розрахункового місяця, яка дорівнює найменшому серед фактичних залишків коштів на кінець кожного дня розрахункового місяця.

 • незмінну відсоткову ставку протягом 12-ти місяців або 3-х місяців з моменту відкриття карткового рахунку;
 • можливість автоматичного поповнення рахунку ProЗапас коштами із зарплатного рахунку (для держателів зарплатних карток УКРГАЗБАНКУ);
 • можливість перерахування коштів з зарплатного рахунку через банкомати УКРГАЗБАНКУ за допомогою зарплатної картки (для держателів зарплатних карток УКРГАЗБАНКУ);

Депозитна картка Mastercard World Debit PRO-Запас має переваги  платіжної карти Debit MasterCard 3-D Secure:

 • поповнення карткового рахунку;
 • проведення безготівкових розрахунків;
 • оплата товарів/послуг у мережі Інтернет (розрахунки з технологією захисту 3-D Secure);
 • можливість безготівкового переказу коштів за допомогою термінала самообслуговування;
 • оплата комунальних та інших платежів он-лайн;
 • поповнення мобільного телефону он-лайн;
 • встановлення індивідуальних добових лімітів;
 • можливість зміни ПІН-коду;
 • підключення послуг E-mail виписка та М-banking;
 • екстрене блокування картки;
 • інформаційна підтримка держателів карток. Телефонуйте цілодобово за телефонними номерами:

0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів з території України)
358 - короткий номер з мобільного телефону ( платний )

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.