Кредит під заставу нерухомості

Заявка на кредит

Цілі кредитування Можлива сума кредиту
(гривень)
Строк кредитування Максимальний розмір кредиту Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору), % річних Комісія за надання кредиту (одноразово)
Для придбання житлової нерухомості від 10 000,00
до 1 500 000,00
від 1 до 20 років 70% від вартості забезпечення, але не більше суми, яка зазначена у договорі про придбання житла 13,50% Відсутня
Для інших споживчих цілей від 10 000,00
до 1 000 000,00
від  1 до 5 років 50% від вартості забезпечення 16,00% Відсутня
  Для придбання житлової нерухомості Для інших споживчих цілей
Форма кредитування: 

Кошти надаються шляхом перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника, з подальшим безготівковим перерахуванням на рахунок продавця нерухомості

Кошти надаються шляхом перерахування кредитних коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника.

Погашення кредиту:

згідно класичного графіку

платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:внесення готівки в касу АБ «УКРГАЗБАНК»:

 • безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків
 • договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
  за наступними реквізитами: АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банку 320478, рахунок №___ (номер рахунку 3739 у форматі IBAN для внесення платежів, дострокового погашення заборгованості по кредиту та всіх комісій, зазначений у кредитному договорі).

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредит надається на:

придбання житлової нерухомості на первинному ринку:

 • квартир;
 • житлових будинків: домоволодінь, котеджів,  таунхаусів  (у т.ч. із земельними ділянками))
інші споживчі цілі (на будь-які споживчі цілі).
Забезпечення по кредиту:

В забезпечення приймається житлова нерухомість, яка розташована в усіх регіонах України, окрім нерухомості в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Ізюм Харківської області;

Дострокове погашення кредиту: 

без будь-яких обмежень та штрафних санкцій

Переваги
 • фіксована процентна ставка на весь строк кредитування;
 • відсутність будь-яких обмежень,  штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту;
 • зручний спосіб погашення.
Наслідки при кредитуванні задоволення свої споживчих потреб
Канали продажів продукту відділення АБ «УКРГАЗБАНК», розміщені в усіх регіонах України, окрім Луганської та Донецької областей
Регіональна концентрація усі регіони України, крім Донецької та Луганської областей та АР Крим і м. Севастополь

Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)

Платежі за надані супутні послуги на користь Банку:
Видача/переказ коштів з поточного рахунку щоразу при здійсненні операції

Видача готівкою кредитних коштів з поточного рахунку: 0,7% від суми кредиту / Переказ кредитних коштів з поточного рахунку:

 • 0,5% від суми кредиту (max. 300 грн) - на інші рахунки в АБ "УКРГАЗБАНК";
 • 1,0% від суми кредиту (max. 500 грн) - на рахунки в інших банках

Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб: 

ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оцінка заставного майна здійснюється акредитованим у Банку  суб’єктом оціночної діяльності одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності
 • Квартири – з 2 950,00 грн.
 • Житлові будинки/домоволодіння – з 5 300,00 грн.

ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Страхування предмету іпотеки щорічно Орієнтовний середній тариф – 0,3% від вартості предмету іптотеки
За договором страхування життя або від нещасного випадку щорічно Орієнтовний середній тариф – 0,8% від залишку кредиту

ПОСЛУГИ НОТАРІУСА

Оформлення договору забезпечення одноразово та додатково при необхідності орієнтовна вартість 12 880 грн.
Державна реєстрація припинення іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно одноразово, після повного виконання зобов'язань за кредитом
 
орієнтовна вартість 3 430 грн.

Тарифи по кредитним операціям

Істотні характеристики та калькулятор
Типові договори
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.