Для Клієнтів по яким не отримане рішення суду

Загальні вимоги до Клієнтів

 • Станом на 01.09.2011 року прострочена заборгованість по кредиту існує понад 120 календарних днів;
 •  Щомісячний платіж по сплаті нарахованих процентів та частині основного зобов’язання та комісій (у разі наявності) (згідно умов договору) перевищує 50% загального фактично отриманого доходу Позичальника;
 • Кредит, що може бути реструктуризовано, було надано до 01.11.2008;
 • До моменту реструктуризації Клієнт має сплатити:
  • не менше 50% від загальної кредитної заборгованості Клієнта;
  • або продати заставне майно та направити всі кошти, які було отримано від добровільної реалізації предмету застави/іпотеки, на погашення кредитної заборгованості.
  • штрафні санкції в розмірі 0,1% від розрахункових на дату реструктуризації/закриття заборгованності штрафних санкцій. 

 

Умови реструктуризації

 • З клієнтом укладається додаткова угода до кредитного договору або оформлюється новий кредит;
 • Валюта кредиту змінюється на національну;
 • Процентна ставка встановлюється на рівні 1% річних;
 • Графік погашення залишку заборгованості встановлюється індивідуально.
 • Обов’язкове страхування в акредитованій Банком страховій компанії: страхування предмету іпотеки/застави та особисто Позичальника (за договором страхування життя або від нещасного випадку).

 

Додаткові витрати позичальника **

ПОСЛУГИ  БАНКУ

 

 

 

ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Страхування предмета  іпотеки/застави

щорічно

За домовленістю

Страхування  особисто Позичальника 
(вибирається один із видів страхування):

за договором страхування життя

щорічно

0,6% від суми кредиту

від нещасного випадку

щорічно

0,45-0,6% від суми кредиту

ПОСЛУГИ  НОТАРІУСА

Послуги нотаріуса

одноразово

За домовленістю

 

 

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.