Драйвовий рік

Заява на відкриття депозитного рахунку

 

Гривня

Долар США

Євро

367 днів

Базова ставка

Підвищена ставка​

Базова ставка

Підвищена ставка​

Базова ставка

Підвищена ставка​
7,0 7,5 1,1 1,2 0,01 0,01

*діючі надбавки до процентних ставок до депозиту «Драйвовий рік» не застосовуються.

 

Умови депозиту

 

Сума мінімального початкового внеску на депозит в день оформлення депозиту

1 000,00 гривень
100,00 доларів США
100,00 євро

Максимальна сума депозиту

не обмежена​

Умова пролонгації

Не передбачено​

Розмір процентної ставки

Проценти по депозиту нараховуються за базовою або підвищеною процентною ставкою.

У випадку поповнення суми на депозитному рахунку, протягом кожного календарного місяця зберігання коштів, проценти сплачуються Банком Вкладнику за підвищеною процентною ставкою за наступний календарний місяць, що слідує за місяцем протягом якого здійснено таке поповнення.

Якщо протягом календарного місяця сума на депозитному рахунку не була поповнена, Банк сплачує Вкладнику проценти за базовою процентною ставкою за наступний календарний місяць, що слідує за місяцем протягом якого не було здійснено поповнення.

Сплата процентів

Щомісячно
перераховуються на картковий рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК”. Проценти нараховані на дату повернення депозиту перераховуються на картковий рахунок або за письмовою заявою клієнта виплачуються готівкою з каси банку.

Якщо Вкладник подав до Банку заяву про повернення депозиту та виплату нарахованих процентів шляхом  видачі готівки з каси Банку, але не звернувся до Банку у день закінчення строку зберігання коштів, грошові кошти перераховуються на картковий рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” на наступний банківський день.

Поповнення депозиту

Дозволяється протягом всього строку зберігання коштів.

Мінімальна сума поповнення депозиту

1000,00 гривень
100,00 доларів США
100,00 євро

Максимальна сума поповнення депозиту протягом кожного календарного місяця Не перевищує розмір початкової суми депозиту розміщеної в день оформлення депозиту.

Повернення суми депозиту в день закінчення строку зберігання коштів

Шляхом перерахування на картковий рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” або за письмовою заявою Вкладника шляхом видачі готівки з каси банку в день закінчення строку зберігання коштів. Якщо Вкладник подав до Банку заяву про повернення депозиту та виплату нарахованих процентів шляхом  видачі готівки з каси Банку, але не звернувся до Банку у день закінчення строку зберігання коштів для отримання коштів,  грошові кошти перераховуються на картковий рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” на наступний банківський день.

Дострокове повернення частини/всієї суми депозиту

Не дозволяється 

Інші умови 

Кожному Вкладнику відкривається поточний рахунок  операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у валюті вкладу.

Переваги
  • можливість отримання високого доходу
  • виплата відсотків кожного місяця;
  • можливість поповнення протягом всього строку дії депозиту
  • збільшення процентної ставки у разі поповнення

Депозитний калькулятор

Істотні характеристики «Драйвовий рік»

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.