«ЕКО-депозит»
(виплата процентів в кінці строку, авто пролонгація, поповнення)

«ЕКО-депозит»
(виплата процентів щомісячно, авто пролонгація, поповнення)

 

Гривня

1-3 міс 10,0%
3-6 міс 13,0% 12,7%
6-9 міс 11,0% 10,7%
9-12 міс 11,0% 10,7%
12-18 міс 11,0% 10,7%
18-24 міс 9,0% 8,7%
 

Долари США

1-3 міс 1,75%
3-6 міс 1,75% 1,25%
6-9 міс 2,0% 1,5%
9-12 міс 2,5% 2,0%
12-18 міс 2,75% 2,25%
18-24 міс 2,25% 1,75%
 

Євро

1-3 міс 0,75%
3-6 міс 0,75% 0,25%
6-9 міс 1,5% 1,0%
9-12 міс 2,0% 1,5%
12-18 міс 2,0% 1,5%
18-24 міс 0,75% 0,25%
Сума мінімального початкового вкладу на депозит в день оформлення депозиту

 1 000,00 гривень.
100,00 доларів США.
100,00 євро

 1 000,00 гривень.
100,00 доларів США.
100,00 євро

Умова пролонгації

Передбачено.

Якщо до дня закінчення строку зберігання коштів Вкладник не звернувся до відділення банку або не повідомив про намір повернути депозит за телефоном Контакт-центру, депозит вважається щоразу продовженим на аналогічну до попереднього строку депозиту кількість календарних днів. При продовженні строку зберігання коштів розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку зберігання коштів, для відповідного виду депозитного вкладу та строку.  Строк депозиту може продовжуватись неодноразово.

Нарахування процентів Проценти нараховуються не пізніше останнього банківського дня кожного календарного місяця, в день закінчення строку зберігання коштів та в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів
Сплата процентів

В кінці строку зберігання коштів, або в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок або поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – картковий рахунок)  Вкладника, відкритий в АБ “УКРГАЗБАНК”.

Щомісячно перераховуються на поточний або поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – картковий рахунок) Вкладника, відкритий в  АБ “УКРГАЗБАНК”. Проценти нараховані на дату повернення депозиту перераховуються на картковий або поточний рахунок

Поповнення депозиту

Дозволяється протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.

Мінімальна сума поповнення

500 грн./50 дол./50 євро

  500 грн./50 дол./50 євро

Повернення суми депозиту в день закінчення строку зберігання коштів/ продовженого строку зберігання коштів

Шляхом перерахування на поточний або поточний рахунок операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів в  АБ “УКРГАЗБАНК”

Дострокове повернення частини/всієї суми депозиту

Не передбачене

Інші умови

Кожному Вкладнику відкривається поточний рахунок або поточний рахунок  операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у валюті вкладу.

Розмір надбавок до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб та умови їх застосування*

Надбавки до процентних ставок за депозитом в національній валюті

+1,0% річних до вкладів в національній валюті на суму від 100 тис. грн. на строк від 7 до 730 днів (від 7 до 24 місяців)
+1,0% річних до вкладів в національній валюті  при автоматичному продовженні строку або переоформлені на новий строк не менше до попередньої кількості днів​
+0,6 % річних до вкладів в національній валюті для клієнтів – пенсіонерів при розміщенні нового депозиту

Для клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатно-карткових проектів в АБ «УКРГАЗБАНК»

+0,6 % річних до вкладів в національній валюті для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати при розміщенні нового депозиту
+0,25 % річних до вкладів в дол. США та євро для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати при розміщенні нового депозиту

Надбавки до процентних ставок за депозитом в дол.США та євро

+0,5 % річних до вкладів в євро на суму від 20 тис. доларів США / 10 тис. євро, на строк  від 7 днів до 730 днів (від 7 до 24 місяців)
+0,5 % річних за розміщення нового депозиту в дол.США або євро на строк до 92 днів (до 3 місяців). Новий депозит – кошти які раніше не розміщувались в банку на рахунках клієнта
+0,5 % річних за розміщення депозиту в дол.США або євро, якщо у клієнта було попередньо розміщено депозит в національній валюті, на строк від 93 до 730 днів (3 до 24 місяців)
+0,5 % річних до вкладів в дол.США та євро при автоматичному продовженні строку або переоформлені на новий строк не менше до попередньої кількості днів​

Для клієнтів, які отримали виплати гарантованих сум відшкодувань за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вАБ «УКРГАЗБАНК»

+ 0,25 % річних

до вкладів в дол. США та євро при розміщенні на строк  від 32 до 730 днів (від 1 до 24 місяців) протягом 90 днів з дати отримання виплат

Для клієнтів, які є власниками ДРАЙВ-Пакетів відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»

+0,25 % річних до вкладів в дол. США та євро для власників пакету Люкс ДРАЙВ або Вояж ДРАЙВ

* - надбавки до процентних ставок не сумуються.