Прибуткові сходинки

Заява на відкриття депозитного рахунку

 

Гривня

Долар США

Євро

31 день

Базова ставка

4,5% 0,1% 0,01%
ставка при 1 лонгації 5,0% 0,15% 0,01%
ставка при 2 лонгації 5,5% 0,2% 0,01%
ставка при 3 лонгації 6,0% 0,25% 0,01%
ставка при 4 лонгації 7,0% 0,3% 0,01%
ставка при 5 лонгації 7,5% 0,5% 0,01%

 

Умови депозиту

 
Сума мінімального початкового внеску на депозит в день оформлення депозиту

1 000,00 гривень

100,00 дол. США

100,00 євро

Максимальна сума депозиту Не обмежена
Умова пролонгації

Передбачена, але не більше 5 пролонгацій протягом дії договору.
Якщо до дня закінчення строку зберігання депозиту клієнт не повідомив про намір повернути депозит за телефоном Контакт-центру 0-800-309-000, депозит вважається щоразу продовженим на 31 календарний день. П’ятий продовжений строк зберігання коштів вважається кінцевим продовженим строком зберігання коштів

Розмір процентної ставки

Процентна ставка на кожний продовжений строк зберігання коштів встановлюється на рівні процентної ставки визначеної договором що відповідає відповідному періоду продовження.
Процентна ставка на продовжений строк зберігання коштів встановлюється з першого дня продовженого строку зберігання коштів.

Сплата процентів

Проценти виплачуються в день закінчення строку зберігання коштів, або в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – картковий рахунок)  Вкладника, відкритий в АБ “УКРГАЗБАНК”, або шляхом видачі готівки з каси Банку за умови подання Вкладником відповідної заяви не пізніше 2 (другого) банківського дня до дня закінчення строку зберігання коштів або до дня закінчення продовженого строку зберігання коштів.

Якщо Вкладник подав до Банку заяву про повернення депозиту та нарахованих процентів шляхом  видачі готівки з каси Банку, але не звернувся до Банку у день закінчення строку зберігання коштів/ продовженого строку зберігання коштів грошові кошти перераховуються на картковий рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” на наступний банківський день після дня закінчення строку зберігання коштів/ дня закінчення продовженого строку зберігання коштів

Поповнення депозиту

Не дозволяється

Повернення суми депозиту в день закінчення строку зберігання коштів/продовженого строку зберігання коштів

Шляхом перерахування на картковий рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” або за письмовою заявою Вкладника шляхом видачі готівки з каси банку в день закінчення строку зберігання коштів/продовженого строку зберігання коштів.

Якщо Вкладник подав до Банку заяву про повернення депозиту та нарахованих процентів шляхом  видачі готівки з каси Банку, але не звернувся до Банку у день закінчення строку зберігання коштів/ продовженого строку зберігання коштів, грошові кошти перераховуються на картковий рахунок в  АБ “УКРГАЗБАНК” на наступний банківський день після дня закінчення строку зберігання коштів/ дня закінчення продовженого строку зберігання коштів

Дострокове розірвання Договору Не передбачене
Інші умови Кожному Вкладнику відкривається поточний рахунок операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у валюті вкладу.
Переваги
  • збільшення ставки кожні 31 день
  • отримання процентів кожні 31 день
  • можливість припинити строк дії договору кожні 31 день без втрати відсотків

Депозитний калькулятор

Істотні характеристики «Прибуткові сходинки»