Платежі без відкриття рахунку

АБ «УКРГАЗБАНК» пропонує Вам здійснювати платежі у національній валюті в межах України у касах відділень.

Ви можете здійснювати платежі на користь таких отримувачів:

 • юридичних осіб-резидентів;
 • фізичних осіб-підприємців;
 • постійних та офіційних представництв в Україні.

Умови приймання платежів (розмір комісії) залежать від наявності чи відсутності в отримувача Договору про приймання платежів з Банком.

Сума комісії, яка утримується з платника в касі Банку, нараховується за правилами заокруглення відповідно до Постанови НБУ №25 від 15.03.2018 р. «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів»:

 • сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
 • сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Ви можете сплачувати

 • за товари чи послуги;
 • за комунальні послуги (газ, воду, квартплату, електроенергію і т.д.);
 • за навчання;
 • податки та збори;
 • за послуги ДАІ;
 • за туристичні послуги;
 • доброчинні внески;
 • інші платежі.

Тарифи

Найменування операції/послуги Тариф, без ПДВ
Приймання платежів готівкою в національній валюті від фізичних осіб та суб’єктів господарювання для їх подальшого перерахування на рахунки суб’єктів господарювання* до 1 000 000,00 грн. – 1% від суми,
але не менше 25,00 грн. та не більше 5 000,00 грн. за платіж
від 1 000 000,01 грн. – 0,6% від суми

*За умови відсутності у суб’єкта господарювання – отримувача коштів укладеного з АБ «УКРГАЗБАНК» договору про приймання платежів.

При наявності договору з отримувачем, тарифи, а також сторона, що сплачує комісію (відправник або отримувач), визначаються умовами договору.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.