Перекази з оплати автомобілів

Фізичні особи – резиденти мають можливість здійснювати платежі (перекази) за кордон з оплати автомобілів з використанням поточних (карткових) рахунків фізичних осіб або без відкриття рахунків, за умови  здійснення переказу на суму до 400 000 гривень (в еквіваленті), за системою S.W.I.F.T.

УМОВИ:

 • Кількість автомобілів, які можна оплатити одному клієнту
  Протягом календарного року один клієнт має право без підтвердних документів придбати не більше ніж 4 (чотири) автомобіля
 • Потреба клієнта у придбанні більшої кількості ніж 4 автомобіля
  Якщо клієнт бажає придбати більше ніж 4 автомобіля протягом календарного року, то оплати за такими операціями мають здійснюватися з використанням власного рахунку, відкритого клієнту як фізичній особі – підприємцю
 • Можливість оплати автомобіля за рахунком, який виставлено на іншу особу
  Оплата автомобіля має здійснюватися виключно особою, на яку виставлено рахунок
 • Особливості заповнення призначення платежу за операціями з придбання автомобілів
  У платіжному дорученні має відображатися інформація згідно з даними інвойсу, зазвичай це: номер та дата інвойсу, номер лота, VIN-код автомобіля, ПІБ – покупця.

ВАЖЛИВО! Для здійснення контролю за дотриманням клієнтами банку вимог законодавства в частині заборони здійснювати операції по рахунку фізичної особи, пов’язані із підприємницькою діяльністю, та контролю за відповідністю операцій клієнта його фінансовому стану, банк має право запросити додаткові документи що можуть підтвердити джерела походження коштів та/або пояснень щодо суті і мети здійснюваних операцій.

У разі виникнення питань або отримання додаткової інформації просимо звертатися до зручного для Вас відділення банку.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.