Генеральный депозитный договор

Це гнучкий депозит, що дозволяє розміщувати необмежену кількість строкових депозитів (траншів) з різними умовами (сума, строк, процентна ставка, інше) в рамках одного Генерального депозитного договору, що дає можливість клієнту здійснювати планування власних фінансових потоків.

Строк депозиту

Строк дії Генерального депозитного договору   – 365 (366) календарних днів (включно).
Строк розміщення траншу:  на будь–який строк, але не менше 3-х календарних днів (включно), на вибір вкладника в межах строку дії Генерального депозитного договору.

Валюта депозиту

Гривня,
Долар США,
Євро

Мінімальна сума депозиту

1 000 гривень,
200 доларів США,
200 євро.

Максимальна сума депозиту

Не обмежена

Розмір процентної ставки

Встановлюється за кожним траншем окремо

Капіталізація процентів

При умові капіталізації процентів за окремим траншем процентні ставки  знижуються на 1% річних

Поповнення окремого траншу

Не дозволяється (за винятком капіталізації)

Розміщення траншу

На вибір вкладника:
-           З поточного рахунку вкладника, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» шляхом надання платіжного доручення в паперовій або електронній формі.
-           З поточного рахунку вкладника, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», шляхом договірного списання.
-           З поточного рахунку вкладника, відкритого в іншому банку.
Розміщення депозиту здійснюється окремими траншами на окремі субрахунки на підставі Заяв, що є невід’ємними частинами Генерального депозитного договору   , в межах строку дії Генерального депозитного договору.
Заява надається вкладником до Банку за допомогою системи дистанційного обслуговування або на паперовому носії.

Пролонгація Генерального депозитного договору

Дозволяється  шляхом укладання додаткової угоди на умовах, що діють на момент її укладання.
Умови пролонгації:
- строк пролонгації дорівнює попередньому строку дії Генерального депозитного договору.

Пролонгація окремого траншу

Не дозволяється

Размер процентных ставок

Информацию о размере процентных ставок можно получить по телефону ближайшего отделения Банка или телефону круглосуточной клиентской поддержки: 0 800 309 000 (бесплатно в пределах Украины).

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.