Страховым компаниям

В АБ «УКРГАЗБАНК» діє Положення про порядок акредитації партнерів АБ «УКРГАЗБАНК», яке регламентує проведення АБ «УКРГАЗБАНК» процедури акредитації страхових компаній.

Згідно вимог даного положення страхові компанії, які мають намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК» мають відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 • Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком щодо страхування, повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам.
 • Відповідність страхової компанії вимогам Закону України “Про страхування” та інших нормативно-правових актів у сфері страхування.
 • Відсутність простроченої заборгованості у розрахунках з Державним та місцевими бюджетами та іншими обов’язковими платежами.
 • Наявність у страхової компанії або її попередника, відносно якої страхова компанія є правонаступником, досвіду роботи на страховому ринку не менше 1 (одного) року.

Страхові компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, та, на їх думку, відповідають загальним кваліфікаційним вимогам, подають до Управління лист-комерційну пропозицію про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

 • Загальна інформація про страхову компанію в довільній формі.
 • Копія Статуту.
 • Копія чинного витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 • Копія свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.
 • Копії ліцензій на провадження страхування.
 • Копії звітності страховика, яка подається до Нацкомфінпослуг (Додатки 1–4 до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.02.2004 №39) на останню звітну дату та за попередній календарний рік.
 • Копія звіту про доходи та витрати страховика (з усіма розділами та поясненнями).
 • Копія звіту про рух грошових коштів.
 • Копія звіту про власний капітал.
 • Копія Аудиторського висновку за попередній календарний рік.
 • Оригінал довідки з Нацкомфінпослуг про відсутність невиконаних заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги.
 • Інформація про страхові продукти компанії в довільній формі.
 • Копії чинних правил страхування на визначені види страхування.
 • Опис програм облігаторного перестрахування, якщо такі є (перестраховики, тип договору, власне утримання, квоти, ємність договору, розмір касового збитку, застереження про врегулювання збитків понад касовий тощо), в довільній формі.
 • Оригінали листів-підтверджень перестраховиків про наявність договорів облігаторного перестрахування або інших документів, що підтверджують наявність таких договорів.
 • Загальна інформація про засновників, клієнтів та партнерів страхової компанії в довільній формі.
 • Інформація про наявність філій та представництв у довільній формі.
 • Інформацію про досвід страхових виплат у довільній формі.
 • Інші документи на вимогу Управління.

Зазначені копії документів повинні бути завірені належним чином.

Подача Страховою компанією неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів, є підставою для відмови у акредитації такої страхової компанії.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.