Тарифы

Назва операції (вид послуги)

Розмір плати (тариф), грн.

Порядок і строк сплати (стягнення)

1. Послуги брокера

1.1. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта*** (крім купівлі-продажу ЦП інститутів спільного інвестування (ІСІ), державних ЦП (ОВДП) та пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 0,5% від статутного капіталу емітента цих акцій, (без ПДВ)

0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 500,00 грн.

Варіанти*:
1) сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів після виконання доручення;
2) сплачується в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору;
3) сплачується частково (згідно умов договору)  в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору, залишок сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів після виконання доручення;
4) стягується з коштів, наданих клієнтом для виконання доручення на купівлю ЦП, або отриманих банком в результаті продажу ЦП за дорученням клієнта, протягом 5 (п’яти) банківських днів після виконання доручення;
5) сплачується щомісяця протягом перших 5 (п’яти) банківських днів місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, з остаточним розрахунком протягом 5 (п’яти) банківських днів після закінчення терміну дії доручення (для генеральних договорів/угод про брокерське обслуговування);
6) сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання Клієнтом Звіту Брокера.

1.2. Купівля-продаж за дорученням клієнта*** пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 0,5% від статутного капіталу емітента цих акцій, (без ПДВ)

0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 10000,00 грн.

1.2.а Купівля-продаж за дорученням клієнта- переможця конкурсу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  із виведення неплатоспроможного банку з ринку пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 0,5% від статутного капіталу емітента цих акцій, (без ПДВ)

 0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше  40000,00 грн.

1.3. Купівля-продаж за дорученням клієнта*** державних ЦП (ОВДП) (без ПДВ)

0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 500,00 грн.

1.4. Купівля акцій на приватизаційних аукціонах за дорученням клієнтів***, (без ПДВ)

1 % від суми  купівлі, але не менше   5000 грн. + додаткові витрати, що несе банк при виконанні доручення

1.5. Купівля-продаж ЦП ІСІ за дорученням клієнта*** (крім ІСІ), (без ПДВ)

1 % від вартості чистих активів на 1 цінний папір (на день укладання угоди), помноженої на кількість цінних паперів за угодою, але не менше 500,00 грн.

Варіанти*:
1) сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів після надання послуги;
2) сплачується щомісячно, протягом 10 (десяти) банківських днів місяця, наступного за звітним.
3) сплачується протягом 10 (десяти)  банківських днів, наступних за днем підписання Сторонами Звіту Брокера.

1.6. Послуги брокера, пов’язані з кліринговим субрахунком клієнта*** (за умови відокремленого обліку зобов’язань та/або прав клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів):

1.6.1. Відкриття клірингового субрахунку клієнта*** в ПАТ «Розрахунковий центр», (без ПДВ)

300,00 грн.

Після отримання Акту наданих послуг, але не пізніше останнього банківського дня місяця, наступного за місяцем надання послуг.

1.7. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-корпоративного недержавного пенсійного фонду, засновником якого є юридична особа-роботодавець з часткою держави  у статутному капіталі понад 50%, (без ПДВ)

0,05 % від суми купівлі-продажу, але не більше 500,00 грн. Якщо протягом календарного року загальна сума вартості послуг, які банк надав клієнту, досягне 40000,00 грн., то розмір плати за наступні брокерські послуги протягом цього року становить 0,05% від суми купівлі-продажу, але не більше 100,00 грн. Загальна сума вартості послуг, які банк надав клієнту протягом календарного року має бути не більшою за 50000 грн.

Сплачується щомісячно не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем, на підставі рахунку, який надається банком не пізніше 5 (п’ятого) банківського дня місяця, наступного за розрахунковим місяцем.

1.8. Термінове виконання доручення клієнта з купівлі-продажу ЦП протягом дня його надання, якщо це доручення отримане банком від клієнта після 16 години****

1250,00 грн.,  крім того  ПДВ - 250,00 грн., усього 1500,00 грн. за виконання кожного доручення (Разового замовлення)

Сплачується протягом  5 (п’яти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується  Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг.

2. Організація реєстрації випуску акцій (в тому числі IPO)

2.1. Організація реєстрації випуску акцій

2 000,00 грн. – 200 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (за домовленістю сторін)**

Варіанти*:
1) сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується  Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг;
2) сплачується в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору;
3) сплачується частково (згідно умов договору) в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору, залишок сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг.

3. Організація випуску та розміщення облігацій підприємств (андеррайтинг)

3.1. Послуги фінансового консультанта

2 000,00 грн. – 200 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (за домовленістю сторін)**

Варіанти*:
1) сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується  Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг;
2) сплачується в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору;
3) сплачується частково (згідно умов договору)  в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору, залишок сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг.

3.2. Організація реєстрації випуску корпоративних облігацій та проспекту емісії корпоративних облігацій

- приватне (закрите) розміщення

2 000,00 грн. – 150 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ)  (за домовленістю сторін)**

Варіанти*:
1) сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується  Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг;
2) сплачується в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору;
3) сплачується частково (згідно умов договору)  в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору, залишок сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг.

- публічне (відкрите) розміщення

2000,00 грн. – 200 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (за домовленістю сторін)**

3.3. Підтримка ліквідності облігацій (послуги маркет-мейкера)

0,5 % від суми купівлі - продажу  (в т.ч. ПДВ) + додаткові витрати, але не менше 2000 грн. в місяць  (в т.ч. ПДВ) + додаткові витрати, що несе банк при виконанні доручення

Сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг.

3.4. Розміщення корпоративних облігацій на ринку (послуги андеррайтингу)

без гарантії розміщення, в т.ч. у комплексі з послугами: - фінансового консультанта, та/ або - з організації реєстрації випуску корпоративних облігацій та проспекту емісії корпоративних облігацій, та/ або - з підтримки ліквідності облігацій (послуги маркет-мейкера), (без ПДВ)

0,1 – 10 % від номінальної вартості розміщених облігацій або від суми, на яку розміщено облігації (за домовленістю сторін)**

Варіанти*:
1) сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів після надання послуги;
2) сплачується в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору;
3) сплачується частково (згідно умов договору)  в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору, залишок сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів після надання послуги;
4) стягується з коштів, отриманих банком в результаті розміщення облігацій, протягом 5 (п’яти)  банківських днів після надання послуг;
5) сплачується щомісяця протягом перших 5 (п’яти) банківських днів місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги з остаточним розрахунком протягом 5 (п’яти)  банківських днів після закінчення терміну розміщення або факту розміщення останньої облігації.

з гарантією розміщення, в т.ч. у комплексі з послугами: - фінансового консультанта, та/ або - з організації реєстрації випуску корпоративних облігацій та проспекту емісії корпоративних облігацій, та/ або - з підтримки ліквідності облігацій (послуги маркет-мейкера), (без ПДВ)

0,1 – 10 % від номінальної вартості розміщених облігацій або від суми, на яку розміщено облігації ** + 0,5 – 10 % від номінальної вартості облігацій, щодо яких надано гарантію розміщення (за домовленістю сторін)**

4. Організація випуску та розміщення муніципальних облігацій (андеррайтинг)

Комплекс послуг, їх вартість та порядок сплати визначаються в залежності від умов тендеру/конкурсу на підставі окремого рішення колегіального органу банку.

5. Операції з інститутами спільного інвестування (ІСІ)

5.1. Сприяння розміщенню, продажу та викупу цінних паперів ІСІ через інформування зацікавлених осіб про цінні папери ІСІ з використання мережі відділень банку, в т.ч. розповсюдження рекламних матеріалів стосовно ІСІ

2 083,33 грн.,  крім того  ПДВ- 416,67 грн. Усього 2 500,00 грн.

Сплачується протягом 10 (десяти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується  Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг.

5.2. Купівля-продаж цінних паперів ІСІ у тому числі продаж на первинному ринку (послуга надається тільки разом з послугою згідно п. 5.1 цих тарифів), (без ПДВ)

0,5 % – 10 % від номінальної вартості купівлі - продажу цінних паперів ІСІ (за домовленістю сторін)** або 0,5 % – 10 % від вартості чистих активів на 1 цінний папір (на день укладання угоди) помноженої на кількість цінних паперів за угодою  (за домовленістю сторін)**

Варіанти*:
1) сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів після надання послуги;
2) сплачується щомісячно, протягом 10 (десяти) банківських днів місяця, наступного за звітним.

5.3. Розповсюдження інформації про діяльність ІСІ та про його цінні папери, інформування всіх зацікавлених осіб про цінні папери ІСІ з використанням мережі відділень банку, в т.ч. розповсюдження рекламних матеріалів, без фактичної купівлі - продажу цінних паперів ІСІ

від 0,5% до 10 % від номінальної вартості розміщених та викуплених цінних паперів ІСІ, що відбулося за сприянням банку**, крім того ПДВ (ПДВ нараховується окремо) (за домовленістю сторін)**

Сплачується протягом 10 (десяти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується  Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг.

6. Довірчі операції

6.1. Послуги інвестиційного консультанта

2 000,00 грн. – 200 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ) (за домовленістю сторін)**

Варіанти*:
1) сплачується протягом 5 (п’яти)  банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується  Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг;
2) сплачується в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору;
3) сплачується частково (згідно умов договору)  в порядку передоплати протягом 5 (п’яти) банківських днів після укладення договору, залишок сплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів згідно Акту наданих послуг, що підписується Сторонами не пізніше останнього банківського дня місяця, в якому завершено надання послуг.

6.2. Управління цінними паперами клієнта, у вигляді формування індивідуального інвестиційного портфеля та управління ним, (без ПДВ)

- 1,5 % від суми активів, що знаходяться у довірчому управлінні; - додатково за рахунок отриманого прибутку виплачується премія, розмір якої залежить від доходу, отриманого за цей квартал

Доходність (% річних)

Розмір премії банку у % від доходу

0-10

0

10-15

5

15-25

15

25-30

20

Вище 30

25

Сплачується щоквартально протягом перших 5 (п’яти) банківських днів кварталу, наступного за кварталом, у якому надавались послуги, з остаточним розрахунком протягом 5 (п’яти) банківських днів після закінчення терміну дії договору.

6.3. Довірче управління коштами клієнта, (без ПДВ)

- 1,5 % від суми активів, що знаходяться у довірчому управлінні; - додатково за рахунок отриманого прибутку виплачується премія, розмір якої залежить від доходу, отриманого за цей квартал:

Доходність  (% річних)

Розмір премії банку у % від доходу

0-10

0

10-15

5

15-25

15

25-30

20

Вище 30

25

* Сплачується одним із варіантів відповідно до умов укладеного договору ** Зазначені тарифи не застосовуються до пов’язаних осіб ***Крім клієнта-корпоративного недержавного пенсійного фонду, засновником якого є юридична особа-роботодавець з часткою держави  у статутному капіталі понад 50% ****Сплачується додаткового до плати, визначеної пп.1.1–1.7 цих Тарифів.