Юридическим компаниям

Залучення юридичних компаній до співробітництва з Банком здійснюється з метою оперативного надання якісних юридичних послуг, замовниками якими можуть виступати як АБ «УКРГАЗБАНК», так і його клієнти, ефективної організації процесу співпраці з юридичними компаніями,  максимального захисту прав та законних інтересів учасників процесу угод.

З 27.12.2018 року АБ «УКРГАЗБАНК»  внесено зміни до Положення про порядок акредитації партнерів АБ «УКРГАЗБАНК», яким передбачено можливість акредитації юридичних компаній.

Згідно з вимогами даного Положення юридичні компанії,  які мають намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК» з метою підготовки юридичних висновків (Legal Opinion) щодо діяльності Банку; юридичних висновків (Legal Opinion) щодо контрагентів Банку при здійсненні кредитних операцій; проектів договорів між Банком та нерезидентами , згідно права іноземної держави, повинні відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам:

 1. Практична діяльність юридичної компанії на ринку юридичних послуг не менше 5-и років;
 2. Наявність щонайменше у 2-х юристів, що входять до складу юридичної компанії, практичного досвіду роботи в галузі корпоративного та фінансового права іноземних держав не менше 2-х років;
 3. Наявність у юридичної компанії рекомендаційних листів, позитивних відгуків клієнтів, подяк, нагород за участь у конкурсах / рейтингах тощо (у разі їх наявності);
 4. Наявність у юридичної компанії ліцензій, сертифікатів, нагород тощо (у разі їх наявності);
 5. Наявність у юристів, що входять до складу юридичної компанії, дипломів  спеціаліста / магістра права;

Є перевагою наявність у юридичної компанії розгалуженої мережі представництв / представників або філій, наявність міжнародних представництв.

Невідповідність юридичної компанії хоча б одній умові, зазначеній вище є підставою для відмови у акредитації юридичної компанії в Банку.

Юридичні компанії, які мають намір співпрацювати з Банком, та, на їх думку, відповідають загальним кваліфікаційним вимогам, викладеним вище, подають в паперовому та електронному вигляді (скановані копії) на USB-флеш-накопичувачі (ах) до Управління з питань взаємодії з небанківськими установами АБ «УКРГАЗБАНК» лист-комерційну пропозицію довільної форми про намір співробітництва, до якої додаються наступні документи:

 1. Копії ліцензій (у разі їх наявності);
 2. Копії кваліфікаційних сертифікатів та свідоцтв (у разі їх наявності);
 3. Рекомендаційні листи;
 4. Діючі тарифи на надання юридичних послуг;
 5. Установчі документи: статут, установчий договір з усіма змінами і доповненнями або інші документи, передбачені чинним законодавством (нотаріально завірені копії) та довідка з переліком змін і доповнень до установчих документів (оригінал); 
 6. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, а у випадку, якщо воно не видавалось, – Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія);
 7. Паспорт(-и) керівника(-ів) юридичної компанії, які працюють у юридичній компанії (копії);
 8. Документи, що підтверджують повноваження керівника(-ів) юридичної компанії, в т.ч. укладені трудові контракти / витяги з трудових контрактів або довідка про те, що вони не укладались (у разі, якщо укладення таких трудових контрактів не є обов’язковим) (копії, а у разі надання довідки – оригінал);

У разі необхідності, Банком можуть бути затребувані інші документи, що не включені до переліку, наведеному вище, якщо надання таких документів не суперечить чинному законодавству України.

Зазначені вище документи повинні бути завірені належним чином (печаткою юридичної компанії за її наявності та підписом уповноваженої особи).

Подача юридичною компанією неправдивих відомостей, неповного або неналежним чином оформленого пакету документів, зазначених вище є підставою для відмови у акредитації такої юридичної компанії у Банку.

Документи, надані в Банк для розгляду питання про акредитацію, поверненню не підлягають.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.