Кредиты на приобретение автомобилей, которые находятся в залоге

Заявка на кредит

Форма кредитування:  кредит кошти надаються однією сумою в разовому порядку
Погашення кредиту: згідно класичного графіку платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості
рівними платежами  щомісячно рівними сумами, які включають в себе нараховані проценти та частину основного зобов’язання (окрім першого та останнього місяця користування кредитними коштами)

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:

  • внесення готівки в касу АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків
  • договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
    за наступними реквізитами: АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банку 320478, рахунок №___ (номер рахунку 3739 у форматі IBAN для внесення платежів, дострокового погашення заборгованості по кредиту та всіх комісій, зазначений у кредитному договорі).

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредити надаються у:   національній валюті  
Кредит надається на: придбання автомобіля, що знаходяться в заставі Банку  
Забезпечення по кредиту: застава придбаного автомобіля
Дострокове погашення кредиту:  без будь-яких обмежень та штрафних санкцій  
Наслідки при кредитуванні задоволення свої споживчих потреб у житловій нерухомості, навіть у разі не маючи повної суми коштів для її придбання
Умови кредитування
Можлива сума кредиту  (гривень) Строк кредитування   Максимальний розмір кредиту Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору)
від 10 000,00 до 400 000,00 від 1-го до 5-ти років (граничний вік авто, на момент остаточного погашення кредиту, не може перевищувати 6-ти років) 90% від ринкової вартості авто 26,5% в UAH
Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)
Найменування послуги
Періодичність застосування Тариф
Платежі за надані супутні послуги на користь Банку: 
Відкриття поточного рахунку (у національній валюті)
одноразово 100 грн.
Видача коштів з поточного рахунку готівкою  
щоразу при здійсненні операіції 0,7% від суми, що видається, min 5 грн.
Внесення інформації про обтяження рухомого майна в ДРОРМ одноразово 750 грн.
Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб: 
ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Оцінка заставного майна (здійснюється акредитованим у Банку суб’єктом оціночної діяльності)
одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності від 500 грн. 
ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
Страхування КАСКО 
щорічно від 6,0% від вартості ТЗ
Страхування цивільної відповідальності власників авто
щорічно від 500 грн.
Страхування особисто Позичальника (вибирається один із видів страхування):
за договором страхування життя
щорічно від 0,6% від розміру кредиту
від нещасного випадку
щорічно від 0,45% від розміру кредиту
ПОСЛУГИ НОТАРІУСА
Оформлення договору забезпечення одноразово від 1600 грн.
Збір на обов’язкове пенсійне страхування (при набутті права власності на легкові автомобілі) одноразово Залежно від вартості легкового автомобіля
Платежі, що супрувождуються при здійсненні реєстрації ТЗ в органах МВС одноразово У залежності від виду ТЗ та об’єму циліндрів двигуна

Типові договори:

Типовий договір за програмами «Авто в кредит» на купівлю авто з класичним графіком погашення кредиту
Типовий договір за програмами «Авто в кредит» на купівлю авто при погашенні кредитів фізичних осіб ануїтетними платежами
Договір застави

Тарифи по кредитним операціям

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.