Тарифы

Витяг з Тарифів по операціях з цінними паперами

Назва операції (вид послуги) Розмір плати (тариф)*, грн.
1.1. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ) 0,01 % від суми купівлі-продажу,
але не менше 500,00 грн.
1.2. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)

0,15 % від суми купівлі-продажу,
але не менше 500,00 грн.

1.3. Купівля-продаж за дорученням клієнта пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій, (без ПДВ)

0,15 % від суми купівлі-продажу,
але не менше 10000,00 грн.

• • •
1.5. Купівля-продаж за дорученням клієнта цільових облігацій (без ПДВ)

0,1 % від суми купівлі-продажу,
але не менше 1000,00 грн.
та не більше  5000,00 грн.

• • •
1.6.1. Відкриття клірингового субрахунку клієнта в ПАТ «Розрахунковий центр», (без ПДВ) 300,00 грн.

* Розмір плати (тариф) визначається відповідно до Тарифів по операціях з цінними паперами, затверджених відповідним рішенням колегіального органу АБ «УКРГАЗБАНК», які є чинними  на дату отримання від клієнта Разового замовлення.