В рамках програми фінансової державної підтримки суб'єктів мікро- та малого підприємництва «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%», УКРГАЗБАНК пропонує фінансування новому і діючому бізнесу

В рамках програми, УКРГАЗБАНК пропонує кредитування на такі цілі:

 • придбання нових або таких, що були у використанні основних засобів;
 • модернізація наявних основних засобів;
 • здійснення будівництва / реконструкції / ремонту в приміщеннях ведення основної господарської діяльності (крім офісних приміщень).

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 

Основні умови кредитування за програмою «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

Цільова аудиторія юридичні особи, фізичні особи – підприємці
Проекти, які фінансуються розширення діючого бізнесу, започаткування нового напряму бізнесу, start – up
Вид операції кредит; невідновлювана кредитна лінія
Валюта кредиту гривня
Строк кредитування до 60 місяців
Сума кредиту від 50 тис. до 1,5 млн. грн.
Власний внесок
 • від 20% вартості проекту – для діючого бізнесу ФОП/ЮО
 • від 30% вартості проекту - для новоствореного бізнесу ФОП/ЮО
Процентна ставка

5%-7%-9%

 • від 7% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності від 0 до 25 млн. грн.
 • від 9% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності від 25 млн. грн. до 50 млн. грн.
Комісія разова 0,5% від суми кредиту
Щомісячна комісія 0,04% від суми кредиту щомісячно протягом першого року кредитування
Графік погашення
 • проценти – щомісячно
 • кредит – щомісячно рівними частинами (можлива відстрочка платежів до 6 місяців, але не більше терміну введення об'єкту кредитування в експлуатацію)
Забезпечення
 • Об’єкт кредитування, якщо він відноситься до основних видів забезпечення
 • Альтернативне/додаткове забезпечення – майно, що відноситься до основних видів забезпечення
 • Гарантія Фонду підтримки підприємництва

Правила надання кредиту клієнтам мікро- та малого бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб’єктів мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ «УКРГАЗБАНК» з 11.03.2020

Запитання та відповіді

Які вимоги до Позичальника?

Загальні вимоги:

 • Фізичні особи-підприємці (далі – ФОП) – громадяни України;
 • Вік Позичальника (для ФОП): від 21 року (на дату звернення) до 65 років (на кінець строку дії кредитного договору);
 • Юридичні особи, власники та кінцеві бенефіціари яких є резидентами України;
 • Вид бізнесу: виробництво, послуги, торгівля (окрім видів діяльності, що вказані у ст. 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»);
 • Річний обсяг доходу від ведення господарської діяльності: до 50 млн. грн. (сумарно по групі пов’язаних контрагентів (далі – ГПК));
 • Середня кількість працюючих: не більше 50 осіб (сумарно по ГПК);
 • Відсутня негативна кредитна історія та прострочена заборгованість по кредитам;
 • Відсутня заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • Відсутні відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та не перебуває в стані реорганізації / ліквідації;
 • Не отримували протягом останніх 3-х років державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по ГПК).

Для діючого бізнесу:

 • Строк ведення бізнесу від 12 місяців;
 • Прибуткова діяльність, за результатами останнього звітного року (для несезонного бізнесу) або останнього звітного року та останнього звітного кварталу (для сезонного бізнесу).

Для новоствореного бізнесу:

 • Start-up або ФОП/ юридичні особи, що зареєстровані та ведуть бізнес менше 12 місяців;
 • Наявність досвіду в галузі у власника бізнесу або принаймні у одного працівника:
  • для виробництва - від 12 місяців досвіду;
  • для сфери послуг - від 6 місяців досвіду
   (підтвердженням досвіду може бути копія трудової книжки, копія трудового контракту, інші документи, які підтверджують досвід);
 • Наявний обгрунтований бізнес-план по реалізації проекту. Вимоги щодо інформації, яка повинна бути відображена в бізнес-плані тут.

Які додаткові витрати виникають при отриманні кредиту?

В залежності від особливостей свого бізнесу або статусу, Позичальник може понести наступні фінансові витрати для отримання кредиту:

 • послуги з оцінки предмету застави в акредитованій оціночній компанії банку (в разі необхідності);
 • страхування предмету застави;
 • нотаріальне оформлення предмету застави (в разі необхідності);
 • разова комісія за отримання кредиту та щомісячна комісія за покриття операційних витрат банку на обслуговування/супровід/моніторинг кредиту протягом першого року кредитування.

Що можна купувати за кредитні кошти в межах Програми? Чи можна забрати кредит готівкою?

Кредитні кошти видаються на реалізацію інвестиційних проектів, які передбачають:

 • придбання нових або таких, що були у використанні основних засобів;
 • модернізація наявних основних засобів;
 • здійснення будівництва/реконструкції/ремонту в приміщеннях ведення основної господарської діяльності (крім офісних приміщень).

Не підлягають кредитуванню наступні цілі:

 • придбання об’єктів нерухомості;
 • придбання транспортних засобів (крім тих, що використовуватимуться в комерційних цілях).

Отримати кредитні кошти готівкою не можна. Банк перераховує кошти із позичкового рахунку Клієнта безготівковим платежем на рахунок постачальника/підрядника/продавця об’єкту кредитування.

Від чого залежить кредитна ставка 5%, 7% чи 9%?

В рамках програми діють три відсоткові ставки (залежно від строку ведення бізнесу та річного обсягу доходу від ведення господарської діяльності):

 • 5% річних – для новоствореного бізнесу (Start-up або ФОП/ юридичні особи, що зареєстровані та ведуть бізнес менше 12 місяців) з виручкою до 25 млн. грн. (за умови створення щонайменше 2 робочих місць протягом першого кварталу кредитування);
 • 7% річних – для новоствореного бізнесу (Start-up або ФОП/ юридичні особи, що зареєстровані та ведуть бізнес менше 12 місяців) з виручкою до 25 млн. грн.;
 • 9% річних – для діючого бізнесу (ФОП/ юридичні особи, що зареєстровані та ведуть бізнес більше 12 місяців) з виручкою від 25 млн. грн. до 50 млн. грн.

Додаткове зниження ставки кредитування: для Позичальників, до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка 7% або 9% річних, протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка зменшується на 0,5 % за кожне створене нове робоче місце на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) кварталу порівняно з датою укладання Кредитного договору, але в будь-якому випадку такий розмір процентної ставки за кредитом не може бути нижче 5% річних.

Чи існують особливості отримання кредиту для підприємців-початківців?

Підприємці-початківці (Start-up) повинні підготувати обґрунтований бізнес-план.

Вимоги щодо інформації, яка повинна бути відображена в бізнес-плані тут.

Бізнес-план має враховувати індивідуальні особливості запланованого бізнесу, план маркетингового просування виробленої продукції (послуг) та інші умови, які дозволять банку оцінити потенційну успішність реалізації бізнес-ідеї. Реалістичність бізнес-плану та його обґрунтованість мають показувати розуміння підприємцем - початківцем базових умов, за яких його бізнес стане прибутковим.

Держава забезпечує інформаційну та навчальну підтримку учасників. Детальну інформацію можна знайти за посиланням.

Який власний внесок? Чи потрібна застава/поручитель?

Програма передбачає обов'язковий власний внесок учасника:

 • від 20% вартості проекту – для діючого бізнесу ФОП/ЮО;
 • від 30% вартості проекту – для новоствореного бізнесу ФОП/ЮО.

Крім того, програма передбачає обов'язкове забезпечення (заставу, поруку) для отримання кредиту.

Застава: об’єкт кредитування та/або інше рухоме/нерухоме майно, що відноситься до основних видів забезпечення.  

Порука:

 • юридичні особи – порука засновників / кінцевих бенефіціарів, що сукупно володіють не менше 50% статутного капіталу, а також кожного із засновників / кінцевих бенефіціарів із часткою володіння 20% і більше;
 • ФОП – порука подружжя.

Яка відсоткова ставка вказується в кредитному договорі?

В кредитному договорі зазначається базова та компенсаційна процентні ставки.

Базова процентна ставка – процентна ставка за кредитом на строкову заборгованість Позичальника, яка розраховується як добуток значення індексу UIRD12m для національної валюти, станом на попередній банківський день, що передує даті укладання кредитного договору та значення коефіцієнту (1,2 – для діючого бізнесу; 1,35 - для новоствореного бізнесу (start-up).

Компенсаційна процентна ставка -  процентна ставка за користування кредитними коштами,  яка сплачується Позичальником відповідно до Програми у розмірі від 5% до 7% або від 5 до 9% річних.

Позичальник, в разі сумлінного дотримання умов Програми та кредитного договору, сплачує виключно проценти, нараховані за ставкою від 5% до 7% або від 5 до 9% річних (в залежності від кількості створених робочих місць). Різницю між базовою та компенсаційною ставкою, протягом всього періоду дії кредитного договору, сплачує Фонд розвитку підприємництва на рахунки нарахованих процентів.