В рамках програми фінансової державної підтримки суб'єктів мікро- та малого підприємництва «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%», УКРГАЗБАНК пропонує фінансування новому і діючому бізнесу

В рамках програми, УКРГАЗБАНК пропонує кредитування на такі цілі:

 1. фінансування господарської діяльності та рефінансування кредитної заборгованості Позичальників:
  • придбання нових або таких, що були у використанні основних засобів, в тому числі об’єктів відновлювальної енергетики для задоволення власних потреб без встановлення «зеленого тарифу»;
  • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою ведення суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
  • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
  • модернізація наявних основних засобів;
  • здійснення будівництва/реконструкції/ремонту в приміщеннях ведення основної господарської діяльності (крім офісних приміщень);
  • фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше ніж 25 відсотків вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів;
 2. запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:
  • інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, та рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитами, наданими  на зазначені цілі;
  • фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва;
 3. рефінансування заборгованості суб'єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 

Основні умови кредитування за програмою «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

Цільова аудиторія юридичні особи, фізичні особи – підприємці
Проекти, які фінансуються розширення діючого бізнесу, започаткування нового напряму бізнесу, start – up, фінансування оборотного капіталу, рефінансування існуючої заборгованості за кредитами
Вид операції Кредит, невідновлювана або відновлювана кредитна лінія
Валюта кредиту гривня
Строк кредитування
 • до 60 місяців (за кредитами на реалізацію інвестиційного проекту та рефінансування  заборгованості за інвестиційними кредитами);
 • до 36 місяців (за кредитами на поповнення обігових коштів та рефінансування  заборгованості за кредитами на поповнення обігових коштів)
Сума кредиту

Мінімальна сума кредиту – 50 тис. грн.

Максимальна сума кредиту – 50 млн. грн.

Позичальник/ ГПК не може перевищувати обмеження суми державної допомоги в розмірі, еквівалентному 200 тис. євро, за останні 3 календарних роки, на період дії карантину та протягом 6 місяців після його відміни – 400 тис. євро
Власний внесок
 • від 15% вартості проекту – для діючого бізнесу ФОП/ЮО
 • від 20% вартості проекту - для новоствореного бізнесу ФОП/ЮО
На кредити для поповнення обігових коштів та кредити для  рефінансування заборгованості  власний внесок не вимагається.
Процентна ставка

0%-3%-​5%-7%-9%

 • 0% річних:
  запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (на період строку дії карантину та протягом 90 днів з дня його відміни)
 • 3% річних:
  рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб'єктів підприємництва 01.04.2021р.)
 • 7% річних:
  запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (з  91-го дня після закінчення дії карантину)
 • від 7% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності від 0 до 50 млн. грн.
 • від 9% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності більше 50 млн. грн.
Комісія разова 0,5% від суми кредиту/ліміту кредитної лінії
0,75% від кредиту/ліміту кредитної лінії (в разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва або КМУ)
Щомісячна комісія 0,04% від суми кредиту щомісячно протягом першого року кредитування
0,06% від кредиту щомісячно протягом першого року кредитування (в разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва або Кабінету Міністрів України)
Графік погашення
 • проценти – щомісячно
 • кредит – щомісячно рівними частинами

Можлива відстрочка сплати кредиту до 12 місяців, для кредитів на придбання/ модернізацію основних засобів не більше терміну введення об'єкту кредитування в експлуатацію

Забезпечення
 • Об’єкт кредитування, якщо він відноситься до основних видів забезпечення
 • Альтернативне/додаткове забезпечення – майно, що відноситься до основних видів забезпечення
 • Гарантія Фонду підтримки підприємництва
 • Гарантія Кабінету Міністрів України
Не приймаються у заставу майнові права за договором банківського вкладу

Архів

Запитання та відповіді

Які вимоги до Позичальника?

Загальні вимоги:

 • Фізичні особи-підприємці (далі – ФОП) – громадяни України;
 • Вік Позичальника (для ФОП): від 21 року (на дату звернення) до 65 років (на кінець строку дії кредитного договору);
 • Юридичні особи, власники та кінцеві бенефіціари яких є резидентами України;
 • Вид бізнесу: виробництво, послуги, торгівля, будівництво, сільське господарство, транспорт, інформаційні технології (окрім видів діяльності, що вказані у ст. 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва»);
 • Річний дохід від ведення господарської діяльності (сумарно по групі пов’язаних контрагентів (далі – ГПК)) не перевищує суму, еквівалентну 20 млн. євро за офіційним валютним курсом НБУ на останній день звітного періоду.
 • Відсутня негативна кредитна історія та прострочена заборгованість по кредитам;
 • Відсутня заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • Відсутні відкриті судові провадження у справі про банкрутство / неплатоспроможність та не перебуває в стані реорганізації / ліквідації;
 • Не отримували протягом останніх 3-х років державну підтримку, що перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро (сумарно по ГПК).

Для діючого бізнесу:

 • Строк ведення бізнесу від 12 місяців;

Для новоствореного бізнесу:

 • Start-up або ФОП/ юридичні особи, що зареєстровані та ведуть бізнес менше 12 місяців;
 • Наявність досвіду в галузі у власника бізнесу або принаймні у одного працівника:
  • для виробництва - від 12 місяців досвіду;
  • для сфери послуг - від 6 місяців досвіду
   (підтвердженням досвіду може бути копія трудової книжки, копія трудового контракту, інші документи, які підтверджують досвід);
 • Наявний обгрунтований бізнес-план по реалізації проекту. Вимоги щодо інформації, яка повинна бути відображена в бізнес-плані тут.

Для рефінансування існуючої заборгованості:

 • забезпечення протягом строку отримання державної підтримки збереження не менш як 50 % фонду оплати праці та 50 % чисельності персоналу порівняно із станом на 1 березня 2020 р. (у разі наявності найманих працівників).

Які додаткові витрати виникають при отриманні кредиту?

В залежності від особливостей свого бізнесу або статусу, Позичальник може понести наступні фінансові витрати для отримання кредиту:

 • послуги з оцінки предмету застави в акредитованій оціночній компанії банку (в разі необхідності);
 • страхування предмету застави;
 • нотаріальне оформлення предмету застави (в разі необхідності);
 • разова комісія за отримання кредиту та щомісячна комісія за покриття операційних витрат банку на обслуговування/супровід/моніторинг кредиту протягом першого року кредитування;
 • щомісячна комісія за супроводження гарантії (в разі залучення гарантії Фонду розвитку підприємництва).

Що можна купувати за кредитні кошти в межах Програми? Чи можна забрати кредит готівкою?

Кредитні кошти надаються на такі цілі:

 1. фінансування господарської діяльності та рефінансування кредитної заборгованості Позичальників:
  • придбання нових або таких, що були у використанні основних засобів, в тому числі об’єктів відновлювальної енергетики для задоволення власних потреб без встановлення «зеленого тарифу»;
  • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою ведення суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
  • придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
  • модернізація наявних основних засобів;
  • здійснення будівництва/реконструкції/ремонту в приміщеннях ведення основної господарської діяльності (крім офісних приміщень);
  • фінансування оборотного капіталу, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід’ємною частиною витрат на інвестиційний проект, обсягом не більше ніж 25 відсотків вартості проекту, що фінансується за рахунок кредитних коштів;
 2. запобігання виникненню та поширенню короновірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:
  • інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання, та рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитами, наданими  на зазначені цілі;
  • фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва;
 3. рефінансування заборгованості суб'єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України.

Не підлягають кредитуванню наступні цілі:

 • придбання об’єктів житлової нерухомості;
 • придбання транспортних засобів (крім тих, що використовуватимуться в комерційних цілях).

Отримати кредитні кошти готівкою не можна.

Банк перераховує кошти із позичкового рахунку Клієнта безготівковим платежем на рахунок постачальника/підрядника/продавця об’єкту кредитування. Кредитні кошти, що надаються на фінансування оборотного капіталу суб'єкта підприємництва або на рефінансування його заборгованості за кредитом, перераховуються на поточний або позичковий рахунок Клієнта.

Від чого залежить кредитна ставка 0%, 3%, 5%, 7% чи 9%?

В рамках програми діють такі відсоткові ставки (залежно від річного обсягу доходу від ведення господарської діяльності та цілі кредитування):

 • 0% річних:
  запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (на період строку дії карантину та протягом 90 днів з дня його відміни);
 • 3% річних:
  рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб'єктів підприємництва;
 • 7% річних:
  запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, а також для запобігання та подолання її наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (з  91-го дня після закінчення дії карантину);
 • від 7% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності від 0 до 50 млн. грн.;
 • від 9% до 5% річних – для Позичальників з розміром річного  доходу від господарської діяльності більше 50 млн. грн.

Додаткове зниження ставки кредитування:

 • для Позичальників, до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка 7% або 9% річних, протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка зменшується або збільшується на 0,5 % за кожне створене/скорочене нове робоче місце на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) кварталу порівняно з датою укладання Кредитного договору, але в будь-якому випадку такий розмір процентної ставки за кредитом не може бути нижче 5% річних та не може бути вище 7 або 9 % річних відповідно.
 • для Позичальників з річним доходом від 0 до 50 млн. грн., до яких за умовами Програми застосовується процентна ставка 7% річних, знижується до рівня 5% річних за умови створення щонайменше 2 робочих місць протягом першого кварталу кредитування. Протягом строку кредитування застосовувана процентна ставка збільшується на 1 % за кожного штатного працівника, який був скорочений/звільнений протягом звітного календарного кварталу, але в будь-якому випадку такий розмір процентної ставки за кредитом не може бути вище 7% річних.

Який власний внесок? Чи потрібна застава/поручитель?

Програма передбачає обов'язковий власний внесок учасника:

 • від 15% вартості проекту – для діючого бізнесу ФОП/ЮО;
 • від 20% вартості проекту – для новоствореного бізнесу ФОП/ЮО.

Вимога надання власного внеску не розповсюджується на кредити для фінансування оборотного капіталу та кредити для  рефінансування заборгованості.

Крім того, програма передбачає обов'язкове забезпечення (заставу, поруку) для отримання кредиту.

Застава: об’єкт кредитування та/або інше рухоме/нерухоме майно.  

Порука:

 • юридичні особи – порука засновників / кінцевих бенефіціарів, що сукупно володіють не менше 50% статутного капіталу, а також кожного із засновників / кінцевих бенефіціарів із часткою володіння 20% і більше;
 • ФОП – порука подружжя.

Яка відсоткова ставка вказується в кредитному договорі?

В кредитному договорі зазначається базова та компенсаційна процентні ставки.

Базова процентна ставкапроцентна ставка за кредитом на строкову заборгованість Позичальника, яка розраховується як сума значення індексу UIRD 3 міс. для національної валюти, станом на попередній банківський день, що передує даті укладання кредитного договору та значення фіксованої маржі (для діючого бізнесу: 5% –  для суб'єктів середнього підприємництва, 6% –  для суб'єктів малого підприємництва, 7% –  для суб'єктів мікропідприємництва; 7% - для новоствореного бізнесу).​

Компенсаційна процентна ставка – процентна ставка за користування кредитними коштами,  яка сплачується Позичальником відповідно до Програми у розмірі 0%, або 3%, або від 5% до 7%, або від 5 до 9% річних.​

Позичальник, в разі сумлінного дотримання умов Програми та кредитного договору, сплачує виключно проценти, нараховані за ставкою 0%, або 3%, або від 5% до 7%, або від 5 до 9% річних (в залежності від кількості створених робочих місць). Різницю між базовою та компенсаційною ставкою, протягом всього періоду дії кредитного договору, сплачує Фонд розвитку підприємництва на рахунки нарахованих процентів.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.