Спільний з ЄІБ проект кредитування МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації


Спільний з Європейським інвестиційним банком Проект
«Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації»

05 жовтня 2017 року АБ «УКРГАЗБАНК» уклав з Мінфіном та АТ «Укрексімбанк» Угоду про субфінансування та приєднався до реалізації спільного Проекту України та Європейського інвестиційного банку «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації». Реалізація Проекту спрямована на розвиток МСП України, розширення доступу цих підприємств до довгострокових кредитних ресурсів для фінансування виробничих потреб та проектів з розвитку бізнесу.

За рахунок коштів Субфінансування АБ «УКРГАЗБАНК» надаватиме Кінцевим бенефіціарам Проекту середньо та довгострокові кредити на фінансування інвестиційних проектів та поповнення обігового капіталу.

Завдяки участі Європейського інвестиційного банку Кінцеві бенефіціари Проекту отримуватимуть фінансову вигоду. Європейський інвестиційний банк, фінансуюча установа Європейського Союзу, створена Статтею 308 Договору про функціонування Європейського Союзу, бере участь разом з місцевими фінансовими установами України у фінансуванні інвестиційних програм, які відповідають цілям Європейського Союзу. Субкредити, що надаватимуться, мають відповідати всім критеріям прийнятності для фінансування Європейським інвестиційним банком. АБ «УКРГАЗБАНК» надаватиме Кінцевим бенефіціарам фінансову вигоду, що відображатиметься на процентній ставці. Така фінансова вигода становитиме  мінімум 25 базисних пунктів (що складає 0,25% річних) у порівнянні з річною процентною ставкою, яку АБ «УКРГАЗБАНК»  застосовував би до таких кредитів без участі Європейського інвестиційного банку.

Для отримання фінансування Кінцеві бенефіціари, запропоновані до фінансування Субпроекти та Субкредити повинні відповідати встановленим в рамках Проекту критеріям прийнятності.

Критерії прийнятності Кінцевих бенефіціарів

Прийнятними підприємствами є:

 • Малі та середні підприємства (МСП) – підприємства, кількість працівників яких на консолідованій основі складає до 250 осіб*;
 • Компанії з середнім рівнем капіталізації (КСРК) – підприємства, кількість працівників яких на консолідованій основі складає від 250 до 3000 осіб*;
 • Прийнятні компанії (ПК) – приватні компанії, які не підпадають під визначення МСП/ КСРК, які реалізують прийнятні інвестиції в галузі енергетики та/або захисту навколишнього середовища, розвитку соціальної інфраструктури.

* - кількість співробітників розраховується відповідно до рекомендацій Комісії ЄС №2003/361/ЄС.

Розмір Субпроектів та сума Субкредитів Кінцевим бенефіціарам

Розмір фінансування Субпроектів залежать від типу Позичальника:

Тип позичальника

Категорія кредиту

Сума Субпроекту

Сума Субкредиту

Частка фінансування

МСП, КСРК

Кредит А

не більше ніж екв. 25,0 млн. євро

не більше ніж екв. 12,5 млн. євро

до 100% вартості проекту

КСРК

Кредит В

від екв. 25,0 до екв. 50,0 млн. євро

не більше ніж екв. 25,0 млн. євро

до 50% вартості проекту

ПК

Кредит С

не більше ніж екв. 50,0 млн. євро

не більше ніж екв. 25,0 млн. євро

до 50% вартості проекту

Субпроекти можуть бути розташовані у будь-якому місці на території України.

Прийнятні цілі Субкредитів

Субкредити надаватимуться на фінансування інвестицій, що пов’язані з розвитком МСП, КСРК та ПК та спрямовуватимуться на  розвиток місцевого приватного сектору, соціальної та економічної інфраструктури, включаючи транспортну, енергетичну, екологічну інфраструктуру, інформаційні  та комунікаційні технології, пом’якшення наслідків та адаптація до зміни клімату, в тому числі на такі цілі:

Придбання, модернізацію або розширення бази матеріальних активів.

Інвестиції у нематеріальні активи, у т.ч.:

 • витрати на розробку, планування та фінансування протягом етапу спорудження матеріального активу;
 • науково-виробничі витрати (комісії, витрати на розробку та валові затрати, безпосередньо пов’язані з  дослідницьким,  розробницьким та інноваційним компонентами діяльності);
 • створення мереж реалізації на місцевому або інших ринках (придбання активів та/або торгових марок, поточні витрати та витрати на оплату праці).

Середньострокові і довгострокові потреби в оборотному капіталі, у т.ч.:

 • придбання сировини та інші виробничі витрати;
 • придбання товарно-матеріальних запасів та накладні видатки;
 • фінансування торгової дебіторської заборгованості та дебіторської заборгованості, пов’язаної з реалізацією неспоживчих товарів.

Податки на комерційну діяльність, такі як ПДВ, тільки за умови, якщо вони не підлягають відшкодуванню.

Фінансування придбання активів, за винятком нерухомого майна (наприклад будівельного устаткування) з метою надання його в оренду третім особам.

Обмеження щодо фінансування в рамках Проекту:

За цілями фінансування:

 • фінансові операції;
 • витрати, пов'язані з придбанням ліцензій, квот, прав на виробництво та інших прав, наданих державними органами;
 • придбання підприємств;
 • придбання фермерських угідь;
 • придбання землі, окрім випадків, коли це є технічно необхідним для створення інвестицій. При цьому фінансування придбання фермерських угідь повністю виключається;
 • будівництво, реставрація, придбання нерухомості, у т.ч. з метою подальшого продажу/передачі в оренду;
 • споживчий кредит.

За видами діяльності:

 • виробництво  (або будівництво), розповсюдження (або обробка) та торгівля озброєнням та стрілецькою зброєю, боєприпасами, військовим або поліцейським спорядженням або інфраструктурою, та обладнання або інфраструктурою, які призведуть до  обмеження окремих прав та свобод людини (тобто, тюрем, місць ув’язнення в будь-який формі)  або порушення прав людини;
 • виробництво (або будівництво), розповсюдження  (або обробка) та торгівля обладнанням для азартних ігор та пов’язаним з ним обладнанням;виробництво (або будівництво), розповсюдження (або обробка) та торгівля тютюновими виробами;
 • діяльності з залучення  живих тварин для експериментальних та наукових цілей;
 • діяльності, яка призводить до екологічних впливів, які здебільшого не пом’якшуються  та/або не компенсуються;
 • діяльності, що вважається неоднозначною з етичної або моральної точки зору або яка заборонена національним законодавством, наприклад, дослідницькі роботи з клонування людини;
 • види діяльності суто з будівництва нерухомості;
 • види суто фінансової діяльності, наприклад, купівля або продаж фінансових інструментів.

Умови фінансування Субпроектів

Умовою фінансування Субпроектів в рамках спільного з ЄІБ Проекту є дотримання Кінцевими бенефіціарами наступних вимог:

 • закупівлі Кінцевим бенефіціаром товарів, робіт і послуг в рамках Субпроектів мають здійснюватися з дотриманням вимог та правил ЄІБ, визначених в Настановах із закупівель,  опублікованих на веб-сайті ЄІБ за посиланням: http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm;
 • дотримання   законодавства Європейського Союзу та/або  національного законодавства України у сфері охорони  навколишнього природнього середовища;
 • проведення оцінки екологічного впливу по Субпроектах, у випадку існування конкретних екологічних ризиків або, якщо місце реалізації Субпроекту розташоване на природній території, яка знаходиться під особливою охороною;
 • дотримання зобов’язань щодо добросовісності (заборона операцій та ділових стосунків з особами, до яких застосовуються санкції, а також неприпустимість використання коштів незаконного походження у  фінансуванні витрат за проектом);
 • забезпечення доступу представникам ЄІБ до всієї інформації та документації, у т.ч. фінансової, що стосується впровадженняпроекту та цільового використання кредитних коштів;
 • забезпечення переуступки на вимогу та на користь МФУ прав вимоги грошових коштів за субкредитом та пов’язаними з ним договорами застави/забезпечення;
 • проекти не можуть знаходитися в області України, яка переживає активний конфлікт, викликати новий або продовжувати існуючий  активний конфлікт в Україні.

Для отримання більш детальної інформації щодо умов фінансування Кінцевих бенефіціарів в рамках Проекту прохання звертатися до профільних спеціалістів АБ «УКРГАЗБАНК»:

Замовити консультацію

Департамент міжнародного співробітництва

Тел.: +38 044 594-11-63         E-mail: fi@ukrgasbank.com

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.