Розвиток бізнесу для клієнтів МСБ

Замовити консультацію

Цільове спрямування кредиту

інвестиційне кредитування: фінансування капітальних витрат (придбання/модернізація/реконструкція основних засобів), започаткування додаткового напряму діяльності

Термін кредитування

до 5 років (до 7 років – у разі придбання об’єктів нерухомості)

Валюта операції

гривня, долар США, євро

Розмір кредиту

до 70% вартості проекту

Процентна ставка

гривня - від 12,37% річних
долар США - від 5,5% річних
євро - від 4,8% річних

Комісія

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування, визначеної в кредитному договорі (без ПДВ). Сплачується одноразово

Забезпечення кредиту

нерухомість, транспортні засоби, обладнання та/або інше ліквідне забезпечення

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно

кредит – згідно умов кредитного договору, можливе отримання відстрочки по сплаті основної суми боргу до 9 місяців

ЕКО кредити на розвиток бізнесу

Цілі кредитування

реалізація проектів, які передбачають використання вторинної сировини
Реалізація проектів з використання відновлюваних джерел енергії (вітряних парків, сонячних парків, гідроелектростанцій)
проведення заходів з енергоефективності, у т.ч. з метою підвищення класу енергетичної ефективності будівель позичальника до рівня не нижче С
реалізації проектів, які передбачають придбання/модернізацію техніки/обладнання, впровадження якого призведе до:  прямого або опосередкованого захисту довкілля, зменшення споживання природних ресурсів / енергозбереження

Процентна ставка

гривня – від 11,87% річних
долар США – від 5,2% річних
євро – від 4,6% річних

Більш детально дізнатись про умови кредитування за даною програмою Ви можете у відділеннях УКРГАЗБАНКУ

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.