Сільськогосподарська техніка для клієнтів МСБ

Замовити консультацію

Цільове спрямування кредиту

придбання нової  або такої  що була у використанні сільськогосподарської техніки та/або придбання обладнання, сільськогосподарського призначення, які будуть використовуватися в господарській діяльності

Вид операції

кредит, невідновлювальна кредитна лінія

Термін кредитування

до 7 років для придбання нової сільськогосподарської техніки марок країн виробників  Європи, США, Канади, Японії та Південної Кореї;
до 5 років для іншої сільськогосподарської техніки;
до 3 років для придбання обладнання сільськогосподарського призначення.

Валюта операції

гривня, долар США, євро

Розмір кредиту

до 80% ринкової вартості сільськогосподарської техніки / обладнання сільськогосподарського призначення з ПДВ. 
У разі надання додаткового ліквідного забезпечення, можливо надання кредитних коштів у розмірі повної ринкової вартості сільськогосподарської техніки / обладнання (розрахунок можливих обсягів кредитування під запропоноване додаткове забезпечення здійснюється банком)

Процентна ставка

гривня - від 12,37% річних
долар США - від 5,5% річних
євро - від 4,8% річних

Комісія

1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування, визначеної в кредитному договорі (без ПДВ). Сплачується одноразово

Забезпечення кредиту

сільськогосподарська техніка / обладнання, що придбавається за рахунок кредитних коштів.
інше ліквідне забезпечення

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно
кредит – згідно умов кредитного договору, можливе отримання відстрочки по сплаті основної суми боргу (до 8 місяців)

ЕКО кредити на придбання сільськогосподарської техніки

Цілі кредитування

придбання нової сільськогосподарської техніки, яка відповідає стандарту токсичності не нижче Tier 4.
Придбання нової сільськогосподарської техніки / обладнання на заміну наявних з скороченням витрат пального та зменшенням викидів СО2 більше ніж на 20%

Процентна ставка

гривня – від 11,87% річних
долар США – від 5,2% річних
євро – від 4,6% річних

Партнерські програми

Більш детально дізнатись про умови кредитування за даною програмою Ви можете у відділеннях УКРГАЗБАНКУ

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.