Генеральний депозит

Розміщення коштів окремими траншами на зручних для Вас умовах (сума, строк, порядок сплати процентів) в рамках одного договору та на одному депозитному рахунку

Замовити консультацію

 

Строк депозиту 365 (366) календарних днів (включно)
Строк розміщення траншу від 3 по 61 календарний день (включно)
Валюта депозиту гривня, долар США, євро
Мінімальна сума депозиту 1 000 гривень, 200 доларів США,  200 євро
Максимальна сума депозиту не обмежена
Сплата процентів щомісячно або в день повернення траншу
Капіталізація процентів можлива за окремим траншем шляхом зниження процентної ставки
Поповнення окремого траншу не дозволяється (за винятком капіталізації)
Пролонгація договору дозволяється
Пролонгація окремого траншу не дозволяється
ЕКО-НАДБАВКА

при розміщенні траншу строк понад 31 днів

+ 0,50 %в національній валюті

Розмір процентних ставок

Строк, днів (включно) UAH USD EUR
до 30 Встановлюються Казначейством Банку
від 31 по 44 5,0% 0,10% 0,10%
від 45 по 61 5,0% 0,10% 0,10%

Договір

Генеральний депозит з 08.11.2019

(без умов дострокового повернення)

Генеральний депозит з 08.11.2019

(з умовами дострокового повернення)

Заява-Договір банківського вкладу «Генеральний депозит»

Архів

Генеральний депозит з 26.04.2019

(без умов дострокового повернення)

Генеральний депозит з 26.04.2019

(з умовами дострокового повернення)

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.