Рахунки у стандарті IBAN

Замовити консультацію

 

 

Відповідно до постанов Національного Банку України №162 від 28 грудня 2018 року та №41 від 22 лютого 2019 року всі банки України, в тому числі і АБ “Укргазбанк” запроваджують міжнародний номер банківського рахунку (IBAN),  який складається з 29 літерно-цифрових символів.

Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) в Україні формується відповідно до Національного стандарту та містить інформацію про код країни, контрольний розряд, коду банку та номер рахунку:

UA + NN + 320478 + XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 • UA – (2 літери) — код країни Україна (ДСТУ ISO 3166-1);
 • NN – (2 цифри) — контрольне число, яке розраховується відповідно до алгоритму розрахунку контрольного числа;
 • 320478 – (6 цифр) — МФО АБ «УКРГАЗБАНК»;
 • XXX...XXX– (19 цифр) — рахунок клієнта.

У разі, якщо номер рахунку має менше 19 цифр до нього додають відповідну кількість нулів, яку проставляють перед номером рахунку.

Використання IBAN в платіжних дорученнях дозволить:

 • швидше здійснювати перекази та отримувати кошти;
 • зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а також банк України, що їх обслуговує;
 • уникнути помилок у реквізитах рахунків завдяки скороченню реквізитів в розрахункових документах.

Просимо звернути увагу на наступне:

 1. АБ «УКРГАЗБАНК» з 05 серпня 2019 року відкриватиме рахунки (поточні, вкладні (депозитні), рахунки умовного зберігання (ескроу)) відповідно до вимог стандарту IBAN;
 2. зміна діючого номера рахунку за стандартом IBAN не призводить до зміни положень договору (договору банківського рахунку/розрахунково-касового обслуговування/банківського вкладу тощо);
 3. з 05 серпня 2019 до 31 жовтня 2019 року (перехідний період) у документах на переказ коштів дозволяється заповнювати реквізити “Код банку” та “Рахунок” у будь - яких варіаціях, як пару реквізитів (номер рахунку платника/отримувача та код банку платника/отримувача), так і номер рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN (у разі заповнення номера рахунку платника/отримувача за стандартом IBAN, у реквізиті “Код банку платника/отримувача” необхідно зазначати нуль);
 4. з 01 листопада 2019 року у реквізиті розрахункового документа “Рахунок” необхідно зазначати номер рахунку платника/отримувача тільки за стандартом IBAN.

Більш детальну інформацію про застосування номера рахунку за стандартом IBAN та реквізити рахунків Клієнтів за стандартом IBAN Банком буде повідомлено додатково.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.