Керівництво

Чернишов Денис Вікторович — заступник Голови Правління

Дата народження:

11 липня 1974 року

Освіта:

1995 р. – закінчив Київський державний економічний університет, здобув ступінь «бакалавр з економіки, викладач економіки»;

1996 р. – закінчив Київський державний економічний університет, здобув ступінь «магістр ділового адміністрування»;

2019 р. – захистив дисертацію у Науково-дослідному інституті публічного права, здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Трудова діяльність:

З 25 березня 2020 року – член Правління АБ «УКРГАЗБАНК», заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;

вересень 2019 року – березень 2020 року – радник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;

жовтень 2016 року – вересень 2019  року –  заступник Міністра юстиції України;

травень 2015 року – жовтень 2016 року – член Правління АБ «УКРГАЗБАНК», заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;

січень 2015 року – квітень 2015 року – радник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;

грудень 2011 року – травень 2014 року Голова Правління ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ «УКРАЇНА»;

листопад 2011 року – грудень 2011 року радник Голови Правління  ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ «УКРАЇНА»;

липень 2010 року – липень 2011 року – член Правління АБ «УКРГАЗБАНК», заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»;

вересень 2009 року – червень 2010 року – начальник Управління інвестиційного банкінгу ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»;

червень 2006 року – вересень 2009 року – начальник Управління залучення та супроводження корпоративних клієнтів ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»;

серпень 2001 року – червень 2006 року – начальник Управління по роботі з клієнтами ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»;

липень 2000 року – серпень 2001 року – начальник Операційного управління Державного експортно-імпортного банку України;

березень 2000 року – липень 2000 року – заступник  начальника Управління контролю ризиків – начальник відділу управління ризиками Державного експортно-імпортного банку України;

лютий 2000 року – березень 2000 року – начальник відділу управління ризиками Управління контролю ризиків Державного експортно-імпортного банку України;

квітень 1999 року – лютий 2000 року – начальник відділу по управлінню ризиками Управління по керівництву активами і пасивами Державного експортно-імпортного банку України;

жовтень 1998 року – квітень 1999 року – заступник начальника відділу по управлінню ризиками Управління по керівництву активами і пасивами Державного експортно-імпортного банку України;

грудень 1997 року – жовтень 1998 року – провідний економіст Управління по керівництву активами і пасивами Державного експортно-імпортного банку України;

червень 1997 року – грудень 1997 року – провідний економіст відділу управління активами і пасивами Державного експортно-імпортного банку України;

квітень 1996 року – червень 1997 року – економіст 2 категорії відділу проектного фінансування і гарантій Управління державних і банківських кредитів Державного експортно-імпортного банку України.

Знання мов:
володіє англійською мовою.

Сімейний стан: 
Одружений, виховує доньку.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.