Корпоративне управління

Корпоративне управління у АБ «УКРГАЗБАНК» здійснюється у відповідності з чинним законодавством України та базується, в першу чергу, на вимогах Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законів, нормативно-правових актів Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, СтатутуКодексу Корпоративного управління банку, рішень Загальних зборів учасників (акціонерів) банку, Наглядової ради Банку та Правління Банку, Статутом тощо.