Кредити на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку

Заявка на кредит

Форма кредитування: 

кредит

кошти надаються однією сумою в разовому порядку

Погашення кредиту:

згідно класичного графіку

платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

рівними платежами 

щомісячно рівними сумами, які включають в себе нараховані проценти та частину основного зобов’язання (окрім першого та останнього місяця користування кредитними коштами)

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:

 • внесення готівки в касу АБ «УКРГАЗБАНК»;
 • безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків
 • договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
  за наступними реквізитами: АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банку 320478, рахунок №___ (номер рахунку 3739 у форматі IBAN для внесення платежів, дострокового погашення заборгованості по кредиту та всіх комісій, зазначений у кредитному договорі).

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредити надаються у:

національній валюті

 

Кредит надається на:

придбання нерухомості на вторинному ринку

Забезпечення по кредиту:

іпотека об’єкту нерухомого майна, що купується за рахунок кредиту

Дострокове погашення кредиту: 

без будь-яких обмежень та штрафних санкцій

Переваги
 • фіксована процентна ставка на весь строк кредитування;
 • відсутність будь-яких обмежень,  штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту;
 • зручний спосіб погашення.
Наслідки при кредитуванні задоволення своїх споживчих потреб у житловій нерухомості, навіть не маючи повної суми коштів для її придбання.

Умови кредитування

Можлива сума кредиту (гривень)

Строк кредитування

Максимальний розмір кредиту

Комісія за надання кредиту (одноразово)

Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору), % річних

від 10 000,00 до
5 000 000,00 

Від 1 до 20 років

70% від ринкової вартості нерухомості

0,99%
від суми кредиту

На перші
2 роки
На наступні
18 років
9,90% 12,99%

Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)

Платежі за надані супутні послуги на користь Банку:
Відкриття поточного рахунку (у національній валюті) (при необхідності за відсутності відкритого поточного рахунку) одноразово 100,00 грн*
Видача/переказ коштів з поточного рахунку щоразу при здійсненні операції

Видача готівкою кредитних коштів з поточного рахунку: 0,7% від суми кредиту /

Переказ кредитних коштів з поточного рахунку:

 • 0,5% від суми кредиту (max. 300 грн) - на інші рахунки в АБ "УКРГАЗБАНК";
 • 1,0% від суми кредиту (max. 500 грн) - на рахунки в інших банках*
  * згідно тарифного плану "Приватний". У разі здійснення операції з поточного рахунку Позичальника з використанням спеціальних платіжних засобів застосовуються тарифи на розрахунково-касове обслуговування, які діють на момент здійснення операцій

Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб: 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

одноразово

1% від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу

ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оцінка заставного майна (квартира, домоволодіння) здійснюється акредитованим у Банку  суб’єктом оціночної діяльності

одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності

Орієнтовно:

 • Квартири – 1 900, 00 грн.
 • Житлові будинки/ домоволодіння – 3 800,00 грн.

ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Страхування предмету іпотеки

щорічно

орієнтовний середній тариф - 0,29% від вартості предмету іпотеки 

Страхування особисто Позичальника щорічно орієнтовний середній тариф – 0,78%  від залишку кредиту

ПОСЛУГИ НОТАРІУСА

Оформлення договору забезпечення одноразово та додатково при необхідності – орієнтовна вартість 10 270 грн 
Державна реєстрація припинення іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно одноразово, після повного виконання зобов'язань за кредитом – орієнтовна вартість 3 086,00 грн.

Тарифи по кредитним операціям

Істотні характеристики та калькулятор:

Житло в кредит вторинний ринок

Калькулятор "Житло в кредит вторинний ринок"

Типові договори:

Типовий договір "Іпотека на вторинному ринку" (з класичним графіком погашення кредиту)

Типовий договір "Іпотека на вторинному ринку" (при погашенні кредитів фізичних осіб ануїтетними платежами)