«Тепла оселя»

У Вас взимку НЕ ДУЖЕ ТЕПЛО?
Рідні бажають затишку та комфорту?

Значна частина бюджету
витрачається на комунальні послуги
та ШУКАЄТЕ, як їх зменшити?

На всі питання - одна відповідь

з кредитом "ТЕПЛА ОСЕЛЯ"

КРЕДИТ "ТЕПЛА ОСЕЛЯ"

КРОК ЗА КРОКОМ

ПРИЙМІТЬ ВІРНЕ РІШЕННЯ

Пропонуємо такі умови

Як економимо

Публічна пропозиція

ВИЗНАЧТЕСЬ

Розмір компенсації від держави

Яке обладнання та матеріали придбати

Наші партнери

Думка експертів

ОТРИМАЙТЕ ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ

 

Он-лайн заявка

 

ЗБЕРІТЬ ДОКУМЕНТИ

Перелік документів

Відділення банку

ОТРИМАЙТЕ КРЕДИТ

Протягом доби надаємо рішення

Сплачуйте первинний внесок

Отримайте кредит

ДЕРЖАВА НАДАЄ ВАМ КОМПЕНСАЦІЮ

На Ваш  кредитний рахунок, тому сума кредиту з цього періоду зменшується

Додаткова інформація щодо користування банківської послуги

Право клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом Передбачено відмову від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору. У разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором
Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги
 • Встановлюється комісія за управління коштами в частині обслуговування кредитної заборгованості у розмірі 1,5% (без ПДВ) від суми наданого кредиту та залишається незмінною протягом строку дії кредитного договору.
  Встановлюється у разі невиконання Позичальником договірних зобов’язань, а саме: неподання Позичальником до Банку у визначені кредитним договором строки документів, які підтверджують передачу Обладнання Позичальнику та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акти виконаних робіт (наданих послуг)).
  Застосовується з місяця, в якому Позичальником здійснено порушення договірних зобов’язань, та встановлюється на 1 (один) рік користування кредитними коштами та залишається незмінною протягом строку дії даної комісії .
 • Нараховуються проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника (за  кредитом, за нарахованими процентами/комісіями), які у відповідності до ч.2. ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах з дати настання Події припинення  у розмірі 50 % річних, розрахованих від суми такої простроченої заборгованості Позичальника за весь період прострочення.

  Днем настання Події припинення є:

  • закінчення строку кредитування – наступний календарний день після кінцевої дати строку кредитування визначеної в Договорі;
  • пред’явлення Банком вимоги про дострокове повернення кредиту – дата зазначена в такому письмовому повідомленні Банку;
  • звернення Банку з позовом про дострокове стягнення кредиту, у тому числі, шляхом звернення стягнення на заставлене майно – наступний календарний день за днем поштового відправлення позовної заяви Банку до відповідача(-чів).
 • При розрахунку розміру платежу Позичальника на користь Банку використовується метод "факт/факт", враховуючи  день настання Події припинення та не враховуючи день коли прострочена заборгованість Позичальника (за  кредитом, за нарахованими процентами,  за комісіями) була повністю погашена.
 • Процентна ставка на залишок простроченої заборгованості встановлюється на рівні 30% річних
 • У разі невиконання умов кредитного договору Банк має право вимагати дострокового повного виконання Позичальником своїх зобов’язань
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання договору
 1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
  Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту з урахуванням положень частини третьої цієї статті.
 2. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
 3. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.
  Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.
 4. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, якщо таке право передбачене договором про споживчий кредит.
  Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність

Відкриття Центру енергоефективності

УКРГАЗБАНКУ

КОРИСНІ ПОРАДИ ЗАПИТУВАЛИ-ВІДПОВІДАЄМО

Вибір типу опалювального обладнання

Який вибрати тип опалювального обладнання

Підвищення енергоефективності- енергоефективна Україна

Енергоефективність та енергозбереження

Вибір теплообмінника – поради експерта

Які котли попадають під відшкодування?

Згідно змін до Постанови, відтепер відшкодування надаються при придбані котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

Де гарантія, що держава компенсує частину кредиту?

В Україні найвищий рівень гарантій мають державні гарантії. Держенергоефективності є Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, яке є центральним органом виконавчої влади  та яке забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних  ресурсів, енергозбереження,  відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Тому, Держенергоефективності працює в інтересах та від імені Держави, і його гарантії є гарантіями Держави.

Під компенсацію підпадає виконання робіт по встановленню обладнання?

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03. 2010 р. 243 (зі змінами та доповненнями) визначено,що  відшкодуванню підлягє тільки вартість матеріалів.

Коли надходить компенсація?

Після місяця, в якому клієнт надасть документ, що підтверджує передачу обладнання позичальнику (акт приймання-передачі тощо) та підтвердження про впровадження енергоефективного заходу (акт виконаних робіт тощо). До 15 числа наступного місяця, Банк готує реєстри для відшкодування та подає їх до Держенергоефективності. Агентство Держенергоефективності організовую та погоджує оплату відшкодування починаючи з 25 числа місяця у якому Банк надасть реєстри.

Компенсація надходить на погашення кредиту чи видається готівкою через касу Банку?

Компенсація перераховується на кредитний рахунок позачальник для погашення кредитної заборгованності.

Який можливо отримати розмір компенсації та в якому випадку? За що?

Якщо за кредитні кошти придбавається котел

 • 20% (35% для Позичальників яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі – субсидіант)) від суми наданого кредиту, але не більше 12 тис. грн. за одним кредитним договором.

Якщо за кредитні кошти придбавається інше Обладнання згідно п.1 цієї програми (окрім котлів)

 • 35% від суми наданого кредиту, але не більше 14 тис. грн. за одним кредитним договором (у т.ч. для субсидіантів).

Для одно- та двоквартирних житлових будинків (житлових будинків (одно або двоквартирних) у т.ч. домоволодінь, садиб, садибних будинків, садових будинків, дачних будинків, котеджів тощо):

 • котлів з використанням будьяких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
 • системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
 • вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
 • світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

Для квартир у багатоквартирних житлових будинках (житлові будинки з трьома та більше квартирами (будинки багатоквартирні масової забудови, будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, будинки житлові готельного типу). До них не належать гуртожитки, готелі, туристичні бази та будинки відпочинку):

 • котлів з використанням будьяких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

А можливо за кредитні кошти в рамках програми "Тепла оселя" придбави бойлер для нагріву теплої води?

Згідно умов Постанови, придбання такої техніки з подальшою компенсацією частини її вартості - не передбачено.

Як швидко розглядається заявка про надання кредиту?

З моменту подання повного пакету документів до банку, заявка розглядається та приймається рішення про можливість надання кредиту протягом однієї доби. 

Чи приймає банк до розгляду фінансового стану позичальника не підтверджені документально доходи? 

Враховуючи, що АБ "УКРГАЗБАНК"  на 94,78% належить Державі, банк у своїй діяльності чітко дотримується вимог банківського законодавства. Тому приймаються тільки офіційно підтверджені доходи.

Чи враховує при розгляді  фінансового стану позичальника доходи його дружини/чоловіка?

До розгляду приймаються доходи тільки одного члена родини - позичальника.

Чи можливо дострокове погашення кредиту? Чи вплине це на розмір компенсації від Держави?

Дострокове погашення кредиту можливе. У разі, якщо кредит буде дострокове погашено до моменту отримання компенсації, розмір компенсації буде направлено на поточний рахунок клієнта.

Чи потрібна згода чоловіка/дружини (якщо клієнт має родину) при отриманні кредиту "Тепла оселя"?

Згода чоловіка/дружини при оформленні кредиту непотрібна.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.