Загальні збори акціонерів

Матеріали до зборів

Підсумки голосування та прийняті рішення

Положення про загальні збори акціонерів (дата оприлюднення – 03.05.2019)

Усі акціонери Банку реалізують свої права в сфері управління Банком шляхом участі та голосування на Загальних зборах учасників (акціонерів), приймаючи рішення стосовно найбільш важливих питань, у тому числі:

  • визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;
  • внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
  • зміна розміру Статутного капіталу Банку;
  • призначення та звільнення голів та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку;
  • затвердження річних результатів діяльності Банку, звітів та висновків зовнішніх аудиторів та Ревізійної комісії Банку;
  • розподіл прибутку;
  • реорганізація Банку та інші дії, в результаті яких відбуваються суттєві корпоративні зміни. Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна акція – один голос.